Přirozená čísla + umocňování - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 10

 • Počet
  Počet obyvatel města je 56 000. Každý rok klesá o 2%. Jaký bude počet obyvatel města po 13 letech?
 • Krychle 2*2*2
  Krychle 2 × 2 × 2 má zkonstruovat pomocí 4 bílých a 4 černých kostek. Kolik různých kostek se dá takto zkonstruovat? (Dvě kostky se neliší, pokud je možné jednu získat rotací druhé. )
 • Vstupenky
  Vstupenky na show stáli nějaký celočíselný počet, větší než 1. Navíc platilo, že součet ceny dětské a dospělácké vstupenky, stejně jako jejich součin byl mocninou prvočísla. Najděte všechny možné ceny vstupenek.
 • Jakub
  Jakub 11krát vynásobí 100 číslem 10 a potom výsledek 10krát vydělil číslem 10. Jaké číslo dostal?
 • Cifra
  Jaké je poslední číslo 2016-té mocniny čísla 2017?
 • Mocninová rovnice
  Pro n ϵ N řešte: 100=(0,01n)2
 • Veliké číslo
  aký zbytek dává při dělení číslem 9 číslo 10 na 47 - 111?
 • Z9-I-4
  Katka si myslela pětimístné přirozené číslo. Do sešitu napsala na první řádek součet myšleného čísla a poloviny myšleného čísla. Na druhý řádek napsala součet myšleného čísla a pětiny myšleného čísla. Na třetí řádek napsala součet myšleného čísla a devíti
 • Cifry A,B,C
  Pro různé cifry A,B,C platí: druhá odmocnina ze BC se rovná A a součet B+C se rovná A. Urči A+2B+3C. BC uvažujte ako dvojciferné číslo, nie jako súčin.
 • Dělitele
  Kolik různých dělitelů má číslo 2 5 * 17 6?

Omlouváme se, ale v této kategorii není mnoho příkladů.
Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Přirozená čísla - příklady. Umocňování - příklady.