Pythagorova věta - střední škola - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 424

 • ABS KC
  complex_num Vypočítejte absolutní hodnotu komplexního čísla -15-29i.
 • Věty
  pyt_triangle Z které věty přímo vyplývá platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku? ?
 • Čtvrtletka
  unitCircle Je-li tg α = 2,8, vypočítejte sin α, cos α, cotg α .
 • Rovnoramenný IV
  iso_triangle V rovnoramenném trojúhelníku ABC je |AC| = |BC| = 13. |AB| = 10. Vypočtěte poloměr vepsané (r) a opsané (R) kružnice.
 • Vektor PQ
  vectors Ze zadaných souřadnic bodů P = (5, 8) a Q = (6, 9), najděte souřadnice a velikost vektoru PQ.
 • Osová souměrnost
  axail_symmetry Vypočítejte souřadnice bodu B osově symetricky s bodem A [-1, -3] podél přímky p: x + y - 2 = 0.
 • Kosoštvorec
  rhombus2 V kosočtverci s obsahem 113 je jedna úhlopříčka o 8 delší než druhá. Určitě délky úhlopříček a stranu kosočtverce.
 • Pětiúhelník
  5gon_diagonal Vypočtěte stranu a, obvod a obsah pravidelného 5-úhelníku, pokud Rop = 6cm.
 • Vzdálenost
  origin_math Jaká je vzdálenost mezi počátkem O and bodem A se souřadnicemi [18; 22]?
 • Odvěsny
  pyt_theorem Přepona pravoúhlého trojúhelníka je 41 a součet odvěsen je 49. Určete velikost odvěsen.
 • Vypočtěte 17
  tetrahedron Vypočtěte povrch pravidelného čtyřstěnu, je-li délka stěnové výšky Vs=1 dm
 • Důkaz PV
  pytagoras Lze jednoduše dokázat Pythagorovu větu pomocí Euklidových vět? Pokud ano, dokažte.
 • Čtverci
  medzikrucie2 Čtverci o straně a=1 je vepsaná a opsaná kružnice. Určete obsah mezikruží.
 • Vzdálenost bodů
  distance Vypočítejte vzdálenost bodů X[18; 19] a W[20; 3].
 • Euklid4
  euclid Odvěsny pravoúhlého trojúhelníku mají rozměry 143 m a 23 m. Vypočítejte délky přepony a výšky na přeponu.
 • Střed
  circle Vypočítejte súradnice středu kružnice: x2 +14x + y2 -4y +52 = 0
 • Čtverec a kružnice
  kruznica_stvorec Čtverci o straně 61 mm je opsána a vepsána kružnice. Určitě poloměry obou kružnic.
 • Vektory
  vektory Urči velikost vektorů u= (2,4) a v= (-3,3)
 • PT a kružnice
  r_triangle Řešte pravoúhlý trojúhelník, jsou-li dány poloměry vepsané r=6 a opsané kružnice R=21.
 • Trojúhelník
  Triangle_trig Vypočítejte strany trojúhelníku, pokud jeho obsah S = 630 a druhá odvěsna je kratší o 17.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Pythagorova věta - příklady. Příklady pro středoškoláky.