Rovnice + dělitelnost - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 53

 • Skauti
  Skauti si zakoupili pro tábor konzervy dvojího druhu za 1460kč . Konzervy prvního byly za 32 kč a druhého za 25kč. Kolik bylo jakých konzerv?
 • Opravári
  Firma opravuje automobily. První den opravila polovinu zakázky, druhý den polovinu se zbývající části a třetí den zbytek 8 áut. Kolik celkem opravili aut?
 • Houby z lesa
  Magda a Terezka šly na houby. Celkem našly 70 hub. Magda zjistila, že mezi houbami našla 5/9 bedel. Tereza zjistila, že mezi jí nalezenými houbami jsou 2/17 žampionů. Kolik hub našla Magda?
 • Číslo
  Určete číslo, o němž víte, že rozdíl jeho pětinásobku a trojnásobku se rovná 42.
 • Dlaždice
  Z kolika dlaždic o rozměrech 20 cm a 30 cm můžeme sestavit čtverec maximálnych rozmerů, máme-li k dispozici nejvýše 881 dlaždic.
 • Balík
  V balíku je méně než 15 m látky. Budeme-li z ní stříhat jen na blůzy nebo jen na šaty, nezůstane nám žádný zbytek. Na jednu blůzu se spotřebuje 3 m látky, na jedny šaty 2,4 m. Určete množství látky v balíku.
 • Skupinka
  Skupina dětí se chtěla povozit. Když se děti rozdělily do skupin po 3 dětěch, tak jim 1 zbyl. Když se rozdělily po 4 dětech tak 1 zbyl. Když se rozdělily po 6 dětech do skupiny tak jim 1 zbyl. Po 5 dětěch tak jim to vyšlo. Kolik dětí je?
 • Počet řešení
  Kolik řešení má rovnice x. y = 2361 se dvěma neznámými v množině přirozených čísel?
 • Delitelnost
  Určete nejmenší celé číslo, které při dělení 11 dává zbytek 4, při dělení 15 dává zbytek 10 a při dělení 19 dává zbytek 16.
 • Višně
  Višně v misce mohou být rozděleny stejným dílem mezi 10 nebo 3 nebo 2 dětí. Kolik nejmíň je v misce višní?
 • Diofantos
  O tomto řeckom matematikovi z Alexandrie kromě toho, že žil kolem roku 250 před Kristem, mnoho nevíme. Díky jednomu z jeho obdivovatelů, který popsal jeho život pomocí algebraických hádanek, víme, jakého se dožil věku. Diofantova mládí trvala 1/6 jeho živ
 • Diofant 2
  Je rovnice   720x +360y = 19 řešitelná na množině celých čísel Z?
 • Diofantovská rovnice
  V množině celých čísel (Z) řešte rovnici: 212x +316y =0 Výsledek zapište jako násobek celočíselného parametru t in Z, (parametr t = ...-2, -1,0,1,2,3... pokud má rovnice nekonečně mnoho řešení)

Omlouváme se, ale v této kategorii není mnoho příkladů.
Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici? Příklady na rovnice. Dělitelnost - příklady.