Rovnice + aritmetická posloupnost - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 49

 • Součet 20
  Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 114. Určete je.
 • Určete 5
  Určete součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel takových, že součet prvního a třetího čísla je 368.
 • Na závěr
  Na závěr bychom si mohli dát něco jednoduššího a tak trochu (alespoň matematicky) zábavnějšího… Na počátku nebylo nic… Ale ne, tady máme na počátku jednu jedinou buňku. Tato buňka není jen tak obyčejná buňka, je zvláštní, protože je o ní matematická úloha
 • Mikroorganismy
  První generace mikroorganismů má populaci 13500 kusů. Každá následující generace je 11/10-násobkem předchozí. Zjistěte kolikátá generace dosáhne počet alespoň trojnásobku první generace.
 • AP PT trojúhelník
  Délky stran pravoúhlého trojúhelníku tvoří aritmetickou posloupnost, delší odvěsna má 24 cm, jaký je jeho obvod a obsah?
 • Najděte 2
  Najděte tři po sobě jdoucí celá čísla, jejichž součet je -693.
 • Pravoúhly trojúhelník
  Určete obsah pravoúhlého trojúhelníku, jehož délky stran tvoří po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti a poloměr kružnice opsané tomuto trojúhelníku je 5 cm.
 • Liché čísla
  Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...
 • Aritmetická posloupnost
  V AP platí: 5a2 + 7a5 = 90 s3 = 12 Vypočítej první člen a =? a diferenci d =?
 • Tablo
  Vaše třída vymyslí originální tablo- pyramida z fotek. Jaké minimální rozměry bude muset mít, když tam chcete umístit 50 fotek formátu 9x13. Chcete klasickou pyramidu, tzn. Každá další řada o jednu fotku méně, ale v poslední řadě dvě fotky( třídní a paní
 • Sudá čísla
  Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 92. Urči tato čísla.
 • Obytný dům
  Obytný dům má tři vchody očíslované lichými čísly, jdoucími bezprostředně za sebou. Součet dvou čísel na krajních vchodů je 50. Vypočítejte největší z těchto tří čísel.
 • Diference AP 4
  Vypočítejte diferenci AP, pokud a1 = 0,5 a a2 + a3 = -1,1
 • Úhly2
  Určete velikost nejmenšího vnitřního úhlu pravoúhlého trojúhelníku, jehož velikosti stran tvoří po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti.
 • Úhly
  Určete velikost nejmenšího vnitřního úhlu pravoúhlého trojúhelníku, jehož velikosti úhlů tvoří po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti.
 • Diference
  Určete diferenci AP, pokud a3 = 7, a a4 + a5 = 71.
 • Pátý člen
  Určete pátý člen aritmetické posloupnosti, pokud součet druhého a pátého člena se rovná 73, a d = 7.
 • Čoko pyramída
  Kolik čokolády je v 3. regálu, pokud v 8. regálu je 41 čokolád a v každém dalším regálu je o 7 čokolád více než v předchozím regálu.
 • Křeslá
  Určete počet křesel v 7. řadě a v 9. řadě, pokud v 3. řadě je 14 křesel a v každé další řadě je o 5 křesel více než v předchozím řadě.
 • AP 6
  Vypočítejte prvních 5 členů aritmetické posloupnosti, je-li dáno: a2 – a3 + a5 = 20 a1 + a6 = 38

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici? Příklady na rovnice. Aritmetická posloupnost - příklady.