Soustava rovnic - střední škola - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 549

 • Soustava rovnic
  linsys Řešte následující soustavu rovnic o třech neznámých 3x+2y+3z=110 5x-y-4z=0 2x-3y+z=0
 • Soustava 13
  eq2 Řešte soustavu rovnic: 3x-(y+2)/2 =9 (x+2)/5-2y =5
 • Rovnice
  numbs Vyřeš soustavu rovnic dosazovací, porovnávací i sčítací metodou a proveď zkoušku: 4x+y=5 3x-5y=21
 • Nulové body
  absolute value Vypočítejte kořeny rovnice: ?
 • Geometrická 5
  sequence O členy geometrické posloupnosti víme že: ? ? Vypočítej a1, q Děkuji mooooc
 • Nelineární rovnice
  q2_non_linear Vyřešte soustavu - systém nelineárních rovnic: 3x2-3x-y=-2 -6x2-x-y=-7
 • AP - základy
  ap Určete první člen a diferenci pokud platí: a3-a5=24 a4-2a5=61
 • Ciferný součet 3
  numbers2 Ciferný součet dvojciferného čísla je 8. Zaměníme-li pořadí číslic, dostaneme číslo o 18 menší než původní číslo. Urči tato čísla. Pomocí lineárních rovnic o dvou neznámých.
 • Soustava 4R
  matrix Řešte soustavu rovnic o čtyřech neznámých: 2a+2b-c+d=4 4a+3b-c+2d=6 8a+5b-3c+4d=12 3a+3b-2c+2d=6
 • Úhly 21
  triangle Vypočítej velikost vnitřních úhlů trojúhelníku ABC jestliže alfa= dvě pětiny beta a alfa= jedna čtvrtina gama.
 • AP - 11
  apollo Určete aritmetickou posloupnost. a3+a4=10 a2+a5=11
 • Určete 7
  sequence_geo Určete první člen a diferenci posloupnosti, pro kterou platí: a1 + a6 = 39; a10 – a4 = 18
 • Úhly
  rightTriangle Určete velikost nejmenšího vnitřního úhlu pravoúhlého trojúhelníku, jehož velikosti úhlů tvoří po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti.
 • Čísla
  apple Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla.
 • AP 6
  progression_ao Vypočítejte prvních 5 členů aritmetické posloupnosti, je-li dáno: a2 – a3 + a5 = 20 a1 + a6 = 38
 • Funkce
  lin_functions Pro lineární funkci f(x) = ax + b ‬ platí f(14)=179; f(15)=154. Vypočítejte m, pokud f(m) = 2019 .
 • Priamky 2
  linear_eq Vyřeš soustavu grafickou metodou: x+y=8 2x-y=1
 • Po zahradě
  zajic Po zahradě běhají slepice a králíci, 22 hlav a 62 nohou, kolik je kterých?
 • Spolu
  workers Ženy 30%. Mužů je o 360 více. Kolik jich je spolu?
 • Řešte
  linear_eq Řešte soustavu dvou rovnic o dvou neznámých: 1,5x+1,2y=0,6 0,8x-0,2y=2

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic? Soustava rovnic - příklady. Příklady pro středoškoláky.