Soustava rovnic + sčítání - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 31

 • Číslo
  Číslo se skládá ze dvou číslic. Součet číslic je 11. Pokud jsou číslice zaměňovány, původní číslo se zvýší o 9. Najděte původní číslo
 • Součet
  Součet druhých mocnin dvou po sobě bezprostředně následujících přirozených čísel je 1201. Určitě tato čísla.
 • Urči tři
  Urči tři po sobě následující přirozená čísla, jejichž součet je 66.
 • Ze čtyř
  Ze čtyř čísel je druhé o 5 větší než první, třetí o 2 menší než první, čtvrté je dvakrát větší než první. Určete tato čísla, je-li jejich součet 38
 • Sčítance 2
  Číslo 274 vyjádřete ve tvaru součtu tří sčítanců tak, aby první sčítanec byl o 16 menší než druhý sčítanec a třetí sčítanec byl o 6 větší než první sčítanec
 • Dvě čísla 9
  Součet dvou celých čísel je 3 a jejich rozdíl je 7. Urci neznámá čísla.
 • Součet 22
  Součet i podíl dvou čísel se rovná 10. Která čísla to jsou?
 • Samopočet
  Samopočet funguje přesně jako kalkulačka. Hostinský chtěl na samopočte sečíst několik trojmístných přirozených čísel. Na první pokus dostal výsledek 2224. Pro kontrolu sečetl tato čísla znovu a vyšlo mu 2198. Proto sečetl tato čísla ještě jednou a nyní do
 • Jsou dána 2
  Jsou dána dvě čísla . Druhé číslo je pětkrát větší než první číslo a druhá mocnina prvního čísla se rovná 3/5 druhého čísla, určete součet obou čísel a všechny jeho dělitele.
 • Dvě čísla 8
  Rozdíl dvou čísel je -85. Jejich součet je 89. Urči tato čísla.
 • Podíl a součet
  Podíl dvou čísel jsou 4, jejich součet je 75. Urči obě čísla.
 • Číslo 135
  Číslo 135 rozložte na dva sčítance tak aby jeden sčítanec byl o 30 větší než dvě pětiny druhého sčítance.
 • Číslo 24
  Číslo 4600 rozdělte na dva sčítance tak, aby jeden sčítanec byl o 700 větší než polovina druhého sčítance.
 • Jaroslav
  Jaroslav s dědečkem často hrál matematické hry. Dědeček mu zadal následující hádanku: Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 116. Jaké to jsou?
 • Veslice
  Veslice plující po řece urazila vzdálenost 120 m při plavbě po proudu za 12 s, při plavbě proti proudu za 24 s. Určete velikost rychlosti veslice vzhledem k vodě a velikost rychlosti proudu v řece. Obě rychlosti jsou konstantní.
 • Mnohoúhelník - hexagon
  V šestistranném polygonu - mnohoúhelníku platí - první dva úhly jsou stejné, třetí úhel je dvojnásobný (stejných úhlů), dva další úhly jsou trojnásobkem stejného úhlu, zatímco poslední úhel je pravý úhel. Najděte hodnotu každého úhlu.
 • Čísla
  Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla.
 • Čoko pyramída
  Kolik čokolády je v 3. regálu, pokud v 8. regálu je 41 čokolád a v každém dalším regálu je o 7 čokolád více než v předchozím regálu.
 • Algebrogram
  Rěšte algebrogram na sčítaní: BEK KEMR SOMR ________ HERCI
 • Čísla
  Součet dvou čísel je 1. Urči obě čísla, pokud víš, že polovina prvního se rovná třetině druhého čísla.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic? Soustava rovnic - příklady. Příklady na sčítání.