Třetí mocnina + krychle - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 52

 • Výška krychle
  Jaký je objem krychle, je-li její výška 5 cm.
 • Mléko tetrapack
  Krabice tvaru krychle je po okraj naplněna mlékem o objemu 2 litry. Vypočítej hranu a povrch krabice.
 • Dvě bedničky
  Dvě bedničky tvaru krychle hranami a = 70 cm; b = 90 cm třeba nahradit jednou bedničky tvaru kostky. Jaká bude její hrana?
 • Krychle
  Objem krychle je 27 dm kubických. Vypočítejte povrch krychle.
 • Stěnová uhlopříčka
  Vypočítej délku stěnové uhlopříčky krychle o objemu 7,40 dm krychlových . Výsledek uveďte s přesností na milimetry.
 • Kostka
  Vypočítejte objem kostky, pokud její povrch je 150 cm2.
 • Kvádr na krychlu
  Kvádr s rozměry 9 cm, 6 cm a 4 cm má shodný objem jako krychle. Vypočtěte povrch této krychle.
 • Prodlouží-li
  Prodlouží-li se délky hran krychle o 5 cm, zvětší se její objem o 485 cm3. Určete povrch původní i zvětšené krychle.
 • Z kvádru modelíny
  Příklad je z Matematiky hravě pro 6. Třídu a nevím, jak to dceři vysvětlit, když nechci použít kalkulačku pro výpočet třetí odmocniny. Tedy: Z kvádru modelíny o rozměrech 16x18x48 mm byla vytvořena krychle. Jaká bude hrana krychle? Když spočítám objem kvá
 • Hrana krychle 4
  Urči délku hrany krychle, která má povrch cm2 a objem v cm3 vyjádřený stejným číslem.
 • O kolik 6
  O kolik procent se zvětší a) povrch b) objem krychle jestliže se hrana krychle zvětší o 25%?
 • Vyjádři
  Vyjádři objem krychle jako funkci velikosti její hrany.
 • Vypočítejte 18
  Vypočítejte povrch krychle o objemu 262,144 cm3.
 • Ponoříme-li
  Ponoříme-li do sudu ve tvaru válce o poloměru 40cm dřevěnou kostku, vystoupí voda o 10cm. Jaká bude velikost hrany kostky?
 • Kubické číslo
  Předpokládejme, že je číslo náhodně vybrané z množiny (0,1,2,3, . .. , 202). Jaká je pravděpodobnost, že číslo je dokonalé kubické číslo (třetí mocnina, kostka, kostkové číslo)?
 • Kostka - krychle
  Vypočítejte délku strany a úhlopříčky kostky o objemu 27 cm3.
 • Úhlopříčka 15
  Vypočítejte objem krychle, jejíž tělesová úhlopříčka má velikost 75 dm. Načrtněte si obrázek a tělesovou úhlopříčku barevně zvýrazněte.
 • Silnice 7
  Silnice je dlážděna kostkami 2500cm krychlových. S přesností vypočítat na milimetry velikost hrany.
 • Hrací kostka 3
  Hrací kostka má objem 80 cm3. Vypočítejte velikost hrany v mm.
 • Povrch a objem krychle
  Vypočítej povrch krychle, jejíž objem je 27 dm3.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Třetí mocnina - příklady. Příklady na krychle.