Trojúhelník + hranol - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 104

 • Trojboký hranol
  Vypočítejte trojboký hranol, pokud má podstavu tvaru pravoúhlý trojúhelník s odvěsnou a = 4cm, a přeponou c = 50mm a s výškou hranolu 0,12dm
 • Prostorová úhlopříčka
  Je dána podlahová plocha místnosti než 24 stop krát 48 stop a prostorová úhlopříčka místnosti je 56 stop. Najděte výšku místnosti.
 • Bedna na nářadí
  Bedna na nářadí má vnitní rozměry délku 1,5metru šíku 80 cm a výšku 6 dm. Vypočítej jakou nejdelší tyč můžeme do této bedny schovat.
 • Těleso
  Podstava kolmého trojbokého hranolu je trojuholník s odvěsnou 5 cm. Obsah největší stěny pláště je 130 cm2 a výška tělesa je 10 cm. Vypočítejte objem tělesa.
 • Kulatina
  Průměr kmene je 81 cm. Je možné z něj vytesat čtverec o straně 69 cm?
 • Hranol 8
  Urč objem a povrch hranolu s podstavou rovnostranného trojúhelníku pokud strana a je 7 dm a výška tělesa 1,5 m
 • Trojboký hranol
  Je dán pravidelný kolmý trojboký hranol o výšce 19,0 cm a podstavné hraně délky 7,1 cm. Vypočti objem hranolu.
 • Trojboký hranol
  Vypočítejte povrch trojbokého hranolu vysokého 10 cm, jehož podstava je trojúhelník o rozměrech 6 cm 8 cm a 8 cm
 • Hranol
  Vypočítejte objem kolmého hranolu, pokud velikost výšky je 60,8 cm a podstava je pravoúhlý trojúhelník s odvěsnami délky 40,4 cm a 43 cm.
 • Barák
  v=35 m α=55° β=15° ----------------- X=? Vypočítejte: V- objem baraku=? S- obsah baraku=?
 • Hranol 4
  Vypočítejte objem a povrch hranolu s podstavou rovnostranného trojúhelníku když a = 4cm, výška tělesa je 6cm.
 • Odchylka přímek 2
  Určite odchylku přímek AH, BH v kvádru ABCDEFGH, je-li dáno |AB| = 3cm, |AD| = 2cm, |AE| = 4cm
 • Šestiboký hranol 2
  Vypočítej objem pravidelného šestibokého hranolu jehož tělesové úhlopříčky jsou 24cm a 25cm.
 • Pravidelný 5
  Pravidelný trojboký hranol s hranou podstavy 35 cm má objem 22,28 l. Vypočítej výšku hranolu.
 • Trojboký hranol
  A = 3 cm b = 4 cm výška hranolu v=10cm Vypočtěte objem trojbokého hranolu se základnou pravoúhleho trojúhelnika - odvěsny a, b.
 • Šestiboký hranol
  Vypočtěte povrch pravidelného šestibokého hranolu, jehož podstavná hrana a = 12cm a boční hrana b = 3 dm.
 • Kvádr
  Kvádr má rozměry 5 cm, 10 cm a 15 cm. Vypočítej velikost stěnových úhlopříček tohoto kvádru.
 • Vzdálenost přímek
  Určite vzdálenost přímek AE, CG v kvádru ABCDEFGH, je-li dáno |AB| = 3cm, |AD| = 2 cm, |AE| = 4cm
 • Trojboký hranol
  Vypočítejte objem trojbokého hranolu vysokého 10cm, jehož podstava je: rovnostranný trojúhelník s rozměry a = 5cm, va = 4,3cm
 • Uhlopříčky
  Vypočítejte délky stěnových a tělesových úhlopříček kvádru o rozměrech hran 0,5 m, 1 m a 2 m

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku. Příklady na trojúhelník. Příklady na hranol.