Úhlopříčka + krychle - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 42

 • Krychle
  Krychle je vepsána do koule o objemu 4728 cm3. Určete délku hrany krychle.
 • Úhlopříčka 15
  Vypočítejte objem krychle, jejíž tělesová úhlopříčka má velikost 75 dm. Načrtněte si obrázek a tělesovou úhlopříčku barevně zvýrazněte.
 • Krychle v kouli
  Kouli je vepsaná krychle o hraně 8cm. Určete poloměr koule.
 • Řez krychle
  Krychle A B C D A'B'C'D' má obsah řezu ACC'A' roven 64 odmocnina ze 2 cm2(čtverečných). Vypočítejte povrch krychle.
 • Krychle 47
  Krychle má povrch 486 dm2. Vypočtěte délku její strany, její objem, délku tělesové a stěnové úhlopříčky.
 • Krychle - stěna
  Vypočtěte tělesových úhlopříčku kostky, pokud víte, že povrch jedné její stěny se rovná 36 centimetrů čtverečních. Prosím, vypočítejte její objem.
 • Koule 24
  V krychli je naskládáno 9 shodných koulí a to tak, aby co nejvíce vyplnily objem krychle. Jakou část objemu krychle vyplní?
 • Urči objem 2
  Urči objem a povrch krychle, jestliže znáš délku její tělesové úhlopříčky u = 216 cm
 • Krychle 41
  Krychle o hraně a je zbroušena na kouli o co největším objemu. Urči, kolik % činil odpad z broušení.
 • Komolý kužel
  Vypočtěte objem komolého kužele, jehož dna se skládají z vepsaného kruhu a kruhu odepsaného na protilehlých stěnách kostky s délkou hrany a = 1.
 • Vypočítejte 3
  Vypočítejte povrch a objem krychle, jejíž tělesová úhlopříčka má délku 15 cm .
 • Vypočítejte 32
  Vypočítejte délku stěnové úhlopříčky krychle o objemu 7, 40 dm čtverečních. Výsledek uveďte s přesností na milimetry.
 • Střed krychle
  Střed krychle má od každého vrcholu vzdálenost 22 cm. Určitě objem a povrch krychle.
 • Krychle 7
  Určete objem a povrch krychle, jestliže znáš délku její tělesové úhlopříčky u=216cm.
 • S, V krychle
  Vypočítejte povrch a objem kostky, jejíž stěnová úhlopříčka má délku 5 cm.
 • Krychle IV
  Obvod jedné stěny krychle je 120 metrů. Vypočítejte plochu a tělesovou úhlopříčku této krychle.
 • Koule 18
  Koule o poloměru 1 m je postavena do rohu místnosti. Jaká je největší velikost koule, která se vejde do kouta za ní?
 • Vepsána kružnice krychle
  Spodní podstavě krychle o hraně (a=1) je vepsána kružnice. Jaký poloměr má kulová plocha, která obsahuje tuto kružnici a jeden z rohů horní podstavy krychle?
 • Válec a krychle
  Určete obsah pláště a objem rotačního válce, který je opsán krychli s hranou délky 5 cm.
 • Úhel tělesových úhlopříček
  Pomocí vektorového skalárního součinu (tečky) produktu vypočítejte úhel tělesových úhlopříček kostky.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Úhlopříčka - příklady. Příklady na krychle.