Úvaha + aritmetická posloupnost - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 37

 • Sudá čísla
  Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 92. Urči tato čísla.
 • Obytný dům
  Obytný dům má tři vchody očíslované lichými čísly, jdoucími bezprostředně za sebou. Součet dvou čísel na krajních vchodů je 50. Vypočítejte největší z těchto tří čísel.
 • Následující číslo
  Podívejte se na posloupnost čísel: 2,6,25,96,285,? Jaké číslo by mělo přijít následující?
 • Osmistěn
  Na každé stěně pravidelného osmistěnu je napsáno jedno z čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, přičemž na různých stěnách jsou různá čísla. U každé stěny Jarda určil součet čísla na ní napsaného s čísly tří sousedních stěn. Takto dostal osm součtů, které také se
 • Čísla
  Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla.
 • Křeslá
  Určete počet křesel v 7. řadě a v 9. řadě, pokud v 3. řadě je 14 křesel a v každé další řadě je o 5 křesel více než v předchozím řadě.
 • Žáci
  V první řadě sedí 3 žáci, v každé další řadě o 11 žáků více než v předchozím řadě. Určete, kolik je v místnosti žáků, je-li v místnosti 9 řad, a určete, kolik žáků je v sedmé řadě.
 • Čísla roku 2016
  Součet tří po sobě jdoucích celých čísel je 2016. Která čísla to jsou?
 • Po sobě
  Součet 10 po sobě jdoucích čísel je 105. Určete, o které čísla jde (napiš první a poslední).
 • Konzervy
  Kolik konzerv je třeba dát do spodní řady, chceme-li 182 konzerv uspořádat do 13 řad nad sebou tak, aby v každé následující řadě bylo vždy o jednu konzervu méně? Kolik konzerv pak bude v horní řadě?
 • Kino
  Kolik řad sedadel je v hledišti, pokud víš, že v první řadě je 24 sedadel, v posledním 50 sedadel a každý následující řada má o dvě sedadla více než řada před ním? Kolik sedadel je v hledišti?
 • Posloupnost
  Ondřej zapsal tuto řadu čísel: 1,3,7,15,....n. Které číslo do jeho řady nepatří? ...
 • Dělník - směna
  Dělník vyrobí za směnu 300 součástek. Kolik součástek by vyrobil za 18 směn, kdyby svůj výkon postupně zvyšoval každou směnu o 3 součástky?
 • N-úhelník
  Gabo si narýsoval n-úhelník, jehož velikosti úhlů tvoří za sebou jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Nejmenší z nich byl 70° a největší 170°. Kolik stran má Gabov n-úhelník?
 • Aritmetická
  V aritmetické posloupnosti je a1=-3, d=4. Kolikáty člen je roven čísli 257?
 • Krkavci
  V pohádce o sedmero krkavcích bylo sedm bratrů, z nichž každý se narodil přesně o 2,0 roků po předchozím. Když byl nejstarší z bratrů právě 7-krát starší než nejmladší matka všechny zaklela. Kolik let bylo sedmero bratrům krkavcům, když je jejich matka za
 • Přímky
  V kolika bodech se protne 14 různých přímek, pokud žádné dvě nejsou rovnoběžné?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Úvaha - příklady. Aritmetická posloupnost - příklady.