Válec + krychle - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 14

 • Michal
  Michal si vybral ze stavebnice 4 stejné kostky, 3 stejné hranoly a 2 stejné válce. Hrana kostky je dlouhá 3 cm. Hranol má dva rozměry stejné jako kostka, jeho třetí rozměr je 2-krát delší. Průměr podstavy válce je 3 cm a válec je stejně vysoký jako kostka
 • Válcová 6
  Válcová nádoba je ze tří čtvrtin naplněna šesti litry vody. Do nádoby ponoříme těleso tvaru krychle, které klesne ke dnu. Délka hrany krychle je 13cm. Rozhodni, co se stane s vodou v nádobě po ponoření krychle.
 • Povrch a objem
  Vypočítejte povrch a objem válce jehož výška je 8 dm a poloměr kružnice podstavy je 2 dm  
 • V krychli 2
  V krychli o hraně 6 m je válec s co největším objemem. Kolik procent objemu krychle má objem válce?
 • Konzerva
  Do papírové krabice ve tvaru krychle s hranou 10 cm je vložena konzerva ve tvaru válce o výšce 10 cm a dotýkající se všech stěn kostky. Kolik % objemu kostky zabírá konzerva?
 • Z krychle
  Z krychle s hranou 20 cm byl vysoustružen největší možný válec. Jaký má tento válec objem?
 • Krychle 41
  Krychle o hraně a je zbroušena na kouli o co největším objemu. Urči, kolik % činil odpad z broušení.
 • Hrnek
  Do papírové krabičky tvaru krychle o objemu 1 litr je zabalen hrnek tvaru válce. hrnek se těsně dotýká vsech sten krychle . jaký ma hrnek objem?
 • Soustruh 2
  Vypočtěte, kolik procent tvoří odpad, jestliže z krychle o hraně 22 cm je vysoustruhován válec s maximálním objemem.
 • Soustruh
  Z krychle o hraně 26 cm byl vysoustroužen co největší válec. Kolik procent z krychle zbylo jako odpad po vysoustružení?
 • Díra
  Středem krychle s hranou 30 cm se má vyvrtat otvor ve tvaru válce, tak aby objem otvoru byl 23% objemu krychle. Jaký průměr vrtáku třeba zvolit?
 • Ponoříme-li
  Ponoříme-li do sudu ve tvaru válce o poloměru 40cm dřevěnou kostku, vystoupí voda o 10cm. Jaká bude velikost hrany kostky?
 • Válec a krychle
  Určete obsah pláště a objem rotačního válce, který je opsán krychli s hranou délky 5 cm.
 • Plašť rotačního válce
  Urči obsah plaště rotačního válce, který je opsan krychli s hranou delky 5cm.

Omlouváme se, ale v této kategorii není mnoho příkladů.
Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Příklady na válec. Příklady na krychle.