Vyjádření neznámé ze vzorce - 7. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 362

 • Neznáme číslo
  5nums_1 Určte neznáme číslo, ktorého dvojnásobok jeho štvrtej mocniny sa rovná jeho piatej mocnine.
 • Neznámé číslo 7
  percents2_9 16% z neznámého čísla je o 21 méně než neznámé číslo. Určete toto přirozené neznámé číslo.
 • Neznáme číslo 24
  numbs_6 Pokud k neznámému číslu připočteme 20 dostaneme 50% z jeho trojnásobku. Jaké je to číslo?
 • Ve třídě 12
  skola Ve třídě je x dívek a 9 chlapců. Napiš vzorec pro počet y všech žáků třídy. Ze vzorce vyjádři počet dívek.
 • Mocninky
  parabola_1 Které kladné číslo se rovná dvojnásobku své druhé mocniny?
 • Neznáme číslo
  5to2 Lucie řekla: Mám na mysli takové číslo, které když zasadím za x ve výrazu x1/3, hodnota výrazu bude 5. Které číslo Lucie myslela?
 • Kruh
  circles_1 Vypočítejte obsah kruhu s obvodem 15m.
 • Vyjádři
  cubes Vyjádři objem krychle jako funkci velikosti její hrany.
 • Třetiny
  fractions_10 Určete dvě třetiny čísla, která se rovná dvěma třetinám z 99
 • Myslel neznáme
  hyperbola_2 Dano si vymyslel přirozené číslo. Když toto číslo změnil v poměru 2:5, dostal číslo 2,8. Určte, jaké číslo si Dano myslel.
 • Úhlopříčka
  ctverec_mo_1 Vypočítej stranu čtverce, je-li jeho úhlopříčka 10 cm.
 • Objem 9
  cube_diagonals_6 Povrch kryhle je 61,44 cm2. Vypočítej její objem.
 • Hrana krychle
  cubes_9 Určete hranu krychle, jestliže její povrch se rovná 37,5 centimetrů čtverečních.
 • Kružnice 5
  bavlnka Vypočítejte poloměr a průměr kružnice, která má délku 77,45 cm.
 • Poloměr
  green_circle Určete poloměr kruhu, jehož obvod i obsah je totéž číslo.
 • Mnohočlen 2
  eq1_6 Zjednodušte zápis mnohočlenu: (x+2)2+(x-2)(x+2)
 • V poměru
  penize_2 Rozdělte 910 kč v poměru 3:4
 • Obsah na obvod
  circle11_3 Vypočítej obvod kruhu, pokud jeho obsah je 254,34 cm2
 • Lineárni funkce
  runners Pokud použijeme jednu z následujících funkcí x + p = q nebo px = q, napište na reprezentaci těchto problémů pomocí x jako neznámé proměnné: Larry běžel o 7 kilometrů více než Barry za měsíc, pokud Larry utíkal 20 kilometrů, kolik Barry uběhl?
 • Hotel
  hotel Hotel má p pater, na každém patře je i pokojů, z nichž je třetina jednolůžkových a ostatní jsou dvoulůžkové. Vyjádřete počet lůžek v hotelu.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Vyjádření neznámé ze vzorce - slovní úlohy a příklady. Příklady pro 7. ročník (sedmáky).