Vyjádření neznámé ze vzorce - 8. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 689

 • Neznáme číslo
  5nums_1 Určte neznáme číslo, ktorého dvojnásobok jeho štvrtej mocniny sa rovná jeho piatej mocnine.
 • Neznámé číslo 7
  percents2_9 16% z neznámého čísla je o 21 méně než neznámé číslo. Určete toto přirozené neznámé číslo.
 • Neznáme číslo 24
  numbs_6 Pokud k neznámému číslu připočteme 20 dostaneme 50% z jeho trojnásobku. Jaké je to číslo?
 • Procenta neznáeho čísla
  percent_5 19% z neznámeho čísla je o 12 méně než 23% z téhož čísla. Určete neznámé číslo.
 • Mocninky
  parabola_1 Které kladné číslo se rovná dvojnásobku své druhé mocniny?
 • Neznáme číslo
  5to2 Lucie řekla: Mám na mysli takové číslo, které když zasadím za x ve výrazu x1/3, hodnota výrazu bude 5. Které číslo Lucie myslela?
 • Bednička
  crate_2 Bednička s jablky váží x kilogramů. Prázdná bednička y kilogramů. Kolik kilogramů jablek je ve 20 bedničkách?
 • Úhlopříčka
  ctverec_mo_1 Vypočítej stranu čtverce, je-li jeho úhlopříčka 10 cm.
 • Připrav
  roztoky Připrav 100g 15% roztoku modré skalice
 • Objem 9
  cube_diagonals_6 Povrch kryhle je 61,44 cm2. Vypočítej její objem.
 • Kružnice 5
  bavlnka Vypočítejte poloměr a průměr kružnice, která má délku 77,45 cm.
 • Čtverec 25
  square_axes Sestrojte čtverec je-li dáno u-a=1
 • Úhlopříčka
  square_diagonal Vypočítejte délku úhlopříčky čtverce, jehož strana je a = 16 cm.
 • Poloměr
  green_circle Určete poloměr kruhu, jehož obvod i obsah je totéž číslo.
 • Mnohočlen 2
  eq1_6 Zjednodušte zápis mnohočlenu: (x+2)2+(x-2)(x+2)
 • Lineárni funkce
  runners Pokud použijeme jednu z následujících funkcí x + p = q nebo px = q, napište na reprezentaci těchto problémů pomocí x jako neznámé proměnné: Larry běžel o 7 kilometrů více než Barry za měsíc, pokud Larry utíkal 20 kilometrů, kolik Barry uběhl?
 • Hrnec
  valec_hrnec Vypočítej výšku 3litrového hrnce tvaru válce s průměrem 10cm.
 • Násobení
  num_4 Kterým číslem je třeba násobit číslo a, abychom dostali číslo: a) 1 b) m
 • V poměru
  penize_2 Rozdělte 910 kč v poměru 3:4
 • Obsah na obvod
  circle11_3 Vypočítej obvod kruhu, pokud jeho obsah je 254,34 cm2

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Vyjádření neznámé ze vzorce - slovní úlohy a příklady. Příklady pro 8. ročník (pro osmáky).