Zlomky - 7. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 442

 • Rovnice se zlomky
  go Vypočtete rovnici: ? je to rovnice se zlomkem.
 • Rovnice se zlomky 4
  fractions14 Součet jeho čtvrtiny a jeho pěti dvanáctin je (-1/3)
 • Zlomky
  fractions_7 Uspořádej zlomky vzestupně: 7/9, 5/6, 2/3, 11/12, 3/4; Výsledne poradie zapíš ako 5ciferné číslo, číslice = pořadí.
 • Rovnice se zlomky
  fractal_3 Nájdi hodnotu x: x-4/3x-5=x+3/10-6x
 • Iks zlomky
  bonbons_7 Určete x, pokud 1/6 z x se rovná 2/5 z čísla 24.
 • Zlomky 6
  fractions_3 Ke třem osminám z jedné třetiny připočteme pět čtvrtin z jedné poloviny a součet násobíme čtyřmi. Kolik nám vyjde?
 • Zlomky 5
  children_16 V hale je 28 dívek. 5/7 všech dětí tvoří chlapci. Kolik je dětí dohromady a kolik je chlapců?
 • Koláčky
  cakes Na misce bylo několik koláčků. Janka snědla třetinu a Danka čtvrtinu koláčků. a) Jakou část koláčků snědli? b) Jaká část koláčků zůstala? Výsledky zapište jako desetinné číslo a do sešitu i jako zlomky.
 • Rovnice - se zlomky
  parabola_3 Vypočítejte a provedte zkoušku. 3a/2 + 5/6 = a/3 - 3/2
 • Najděte 4
  fractions Najděte alespon jeden zlomek ležící mezi zlomky 3/7 a 4/7, a najděte alespon jeden zlomek ležící mezi zlomky 3/2 a 5/3
 • Porovnej
  fraction Porovnejte zlomky ?. Který ze zlomků je větší?
 • Zlomky
  ruler_1 vyjádřete zlomkem i desetinnym číslem jakou částí metru je: 120mm,25cm,7dm,670mm,48cm,9,7dm
 • Rovnička
  eq1 Riešte rovnicu s lomeným výrazom: x/2+1/2+3=x
 • Sedmina hore dolu
  equations_1 Které číslo zvětšeno o svou sedminu dá 32 ?
 • Jedno iks
  eq2_6 Řešte rovnici: 10x+13-9=(2001+4)/5+130-101
 • Nádoba
  konva Kolika třičtvrtě litrovými sklenicemi naplníme 30 l nádobu?
 • Celok
  zlomky Určite hodnotu zlomku 7/4 z celku 8000.
 • Základní tvar
  mixed_fractions Převeď poměr do základního tvaru: 3,5 : 70
 • Délka
  meter_3 Jak vypočítat 2/5 m = x dm
 • Šestiny
  one_sixth Kolik šestin jsou dvě třetiny?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.