Funkce, zobrazení - příklady

 1. Trigonometrie
  trigonometry Pokud víte že cos(δ) = sin (-528°), jaký je úhel δ?
 2. Volební matematika
  statny-znak-sr_1 Ve volbách získalo 7 politických stran takové podíly hlasů voličů: strana A 62.1 %strana B 11.5 %strana C 9 %strana D 8.7 %strana E 4.6 %strana F 4.1 % Vypočítejte jaké podíly získají v parlamentu, pokud minimálně kvórum na postup do parlamentu je 5%.
 3. Newtonova úloha
  cow Tráva na louce roste stejně rovnoměrně a stejně rychle. Je známo že 68 krav by ji spáslo za 28 dní a 50 krav za 52 dní. Kolik krav spase všechnu trávu za 21 dní?
 4. Letadlo
  aircraft_soviet Letadlo má v nádržích 53 hl paliva a na každý km letu spotřebuje 3.1 l paliva. Určete funkci, která vyjadřuje závislost množství paliva v nádržích na dráze, kterou letadlo proletělo. Kolik hl paliva má ještě v nádržích ve vzdálenosti 155 km od startu?
 5. Funkce
  lin_functions Pro lineární funkci f(x) = ax + b ‬ platí f(18)=125; f(15)=110. Vypočítejte m, pokud f(m) = 2016 .
 6. Elektrika - vodič
  wire_2 Délka vodiče při teplotě 0°C je 65 m a při každém zvýšení teploty o 1°C se délka zvětší o 0,15 mm na 1 m délky vodiče. Určete funkci, která vyjadřuje celkovou délku vodiče jako funkci teploty. Jaká je délka tohoto vodiče při teplotě 93°C?
 7. Pronájem auta
  car_5 Za pronájem auta se platí fixní denní poplatek a navíc 16 centů za každý ujetý kilometr. Samuel si půjčil auto na jeden den a vypočítal si, že bude platit 175 eur. Při placení zjistil, že autopůjčovna poskytuje slevu 20% z denního poplatku, přičemž cena z
 8. Tachometr
  tatra-dakar2 Tachometr tatrovky ukazuje počáteční stav 856664 km dnes ráno. Tatrovka se dnes pohybuje průměrnou rychlostí 40 km/h. Určitě funkci která popisuje stav tachometru tatrovky v závislosti od času, ve kterém se tatrovka dnes ráno začala pohybovat. Jaký je sta
 9. Derivace
  fx Existuje funkce, jejíž derivace je tatéž funkce?
 10. Leží/neleži
  lines_and_points Funkce je dána předpisem f(x) = -6x-3. Zjistěte, zda bod D[-1; 30] náleží funkci. Úlohu řešte graficky nebo početně a odpověď zdůvodněte.
 11. Rovnice
  function Rovnice f(x) = 0 má kořeny x1 = 9, x2 = 4, x3 = 100. Kolik je všech kořenů rovnice f(x2) = 0?
 12. Diplomy
  diploma Zuzaně pomáhala trenérovi vypisovat diplomy. Vypsání prvního jí trvalo 3 minut, vypsání každého dalšího 2.1 minut. Kolik času jí bude trvat vypsání n=6 diplomů (včetně prvního), pokud bude vypisovat takovým tempem?
 13. Čtverec
  squares_5 Sestrojte čtverec ABCD se středem S[3,2] a stranou a=4cm. Vrchol A leží na ose x. Sestrojte jeho obraz v posunutí daném orientovanou úsečkou SS´; S`[-1, - 4].
 14. Ulice
  street_lamps Rovná ulice je dlouhá x = 1375 metrů. Na začátku a na konci ulice je sloup lampy. Sloupy jsou od sebe vzdáleny 25 metrů. Kolik sloupů je na ulici?
 15. Kvadratická funkce
  eq2_graph Daná je kvadratická funkce f: y = -5x2+10x+c s neznámým koeficientem c. Určete nejmenší celé číslo c, pro které graf funkce f protíná x-ovou osu ve dvou různých bodech.
 16. Brigada
  smrek_1 Na týdení lesní brigadě pracuje 12 studentů. Za sto smrčku dostanou x Kč, za sto borovic y Kč. Kolik Kč dostal jeden student za jeden den, jestliže vysadili za týden 25000 smrčku, 30000 borovic?
 17. Asymptota
  asymptote Určite vertikálnu asymptotu funkcie ?.
 18. Majitel firmy
  TEA Majitel firmy s rozsáhlou administrativní činností chce svým zaměstnancům odprodat 3 zastaralé stroje v ceně 1000 kč za 1 stroj a s půlroční záruční lhůtou. Jestliže se stroj v této době porouchá, majitel vrátí zaměstnanci peníze a navíc ještě vydá 100 kč
 19. Patří - leží
  parabola_2 Napište rovnici kvadratické funkce níž patří body A (-1, 10), B (2, 19), C (1,4)
 20. Obraz - mírka
  mazanina Skutečné rozměry obrazu jsou 60cm x 80cm a zmenšeny má rozměr 3cm x 4cm. V jakem měřítku byl tento obraz zmenšen?

Máš zajímavý příklad, který nevíš vypočítat? Vlož ho a my Ti ho zkusíme vypočítat.



Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.