Hustota - příklady

 1. Koule
  1sphere Povrch koule je 1210 cm2, hmotnost 123 kg. Jaká je její hustota?
 2. Eiffelova věž
  eiffel_tower Eiffelova věž v Paříži je 300 metrů vysoká, je zhotovena z oceli. Její hmotnost je 8000 tun. Jak vysoký bude model věže zhotoveného z stejného materiálu, pokud má vážit 1 kg?
 3. Ocet 2
  ocet Kolika procentní roztok dostaneme, smícháme-li 2 litru 6.1% octa a 2.5 litru 7% octa?
 4. Hustota
  mercury Látka o hustotě 533 kg/m3 zajímá v nádobě objem 58 cm3. Jaká je její hmotnost?
 5. Alkohol
  no_alcohol Kolik 67% ního lihu musíme přilít do 6 litrů 71% ního lihu, aby vznikl 69% ní líh? Kolik 69% ního lihu vznikne?
 6. Mořská voda
  sea_1 Mořská voda obsahuje asi 5.2% soli. Kolik dm3 destilované vody musíme přilít do 35 dm3 mořské vody, abychom získali vodu s 1.4% soli?
 7. Cihly
  bricks_truck Cihla má objem 3 dm3. Kolik cihel odveze nákladní auto s nosností 6 tun? Hustota cihel je 2.1 g/cm3.
 8. Zloděj Cu
  trolleywire_1 Zloděj ukradl 51 metrů měděného trolejového vedení s průřezem 103 mm2. Vypočítejte kolik dostane ve výkupní, pokud měď vykupují po 4.7 Eur/kg? Hustota mědi je 8.96 t/m3.
 9. Mořská voda
  sea Smícháním 60 kg mořské vody se 100 kg dešťové vody, vznikne voda obsahující 4.8% soli. Kolik procent soli obsahuje mořská voda?
 10. Hmotnost vzduchu
  airbaloon Jakou hmotnost má vzduch v učební o rozměrech 9 m × 3 m × 3.3 m? Hustota vzduchu je 1.293 kg/m3.
 11. Trubka
  pvc-trubka Vypočítejte hmotnost plastové trubky s průměrem d = 130 mm a délce 280 cm, pokud tloušťka stěny je 6 mm a hustota plastu je 1314 kg/m3.
 12. Čerpadlo
  pumpa Jaký výkon má čerpadlo, které vytiskne 4886 hl vody do výše 30 m za 8 hodin?
 13. Pizza
  pizza_2 Pizza s průměrem 50 cm má hmotnost 539 g. Jaký průměr bude mít pizza o hmotnosti 856 g, jestliže vznikla ze stejného těsta (stejná tloušťka, rozválení) a stejně vyzdobena?
 14. Dutá koule
  Xmas_ball Vypočítejte hmotnost duté duralové koule (hustota 2.75 g/cm3), pokud její vnější průměr je 8 cm a tloušťka stěny je 1 mm.
 15. Zlatá nit
  gold_wire Z jednoho gramu zlata byl vytažen drátek dlouhý 2.3 km. Jaký je jeho průměr, pokud hustota Au je ρ=19.5 g/cm3?
 16. Krychle
  kocka_rubik Kostka váží 18 kg. Kolik váží kostka z téhož materiálu, pokud její rozměry budou 4-krát menší?
 17. Cu drát
  medeny-drat Měděný drát má délku l = 370 m a průměr d = 8 mm. Vypočítejte jeho hmotnost, jestliže hustota mědi je ρ = 8500 kg/m3. Výsledek zaokrouhlete na jedno desetiné místo.
 18. Měděný plech
  cuplech Měděný plech má délku 3.7 m, šířku 110 cm a má hmotnost 6.8 kg. Jakou má plech tloušťku, pokud 1 m3 má hmotnost 8726 kg?
 19. Nádoba + voda
  cuboid_water Nádoba zcela naplněná vodou měla hmotnost 25 kg. Po odlití tří čtvrtin množství měla hmotnost 8 kg. Vypočítejte hmotnost a objem nádoby.
 20. Olovenná kostka
  pb_cube Vypočítejte hranu kostky zhotovené z olova, která váží 19 kg. Hustota olova je 11341 kg/m3.

Máš zajímavý příklad, který nevíš vypočítat? Vlož ho a my Ti ho zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.