Příklady na obsah rovinných útvarů

 1. Kvádr
  kvader11_2 Vypočítej objem kvádru o čtvercové podstavě a výšce 6 cm, obsah povrchu kvádru je 48 cm2.
 2. Úhlopříčky kosočtverce
  rhombus-diagonals_1 Jedna z úhlopříček kosočtverce je dvakrát delší než druhá. V případě, že součet délek úhlopříček je 24, najděte plochu kosočtverce.
 3. Přepona PT 2
  rt_2 Přepona pravoúhlého trojúhelníku je o 9 cm delší než jedna odvěsna a o 8 cm delší než druhá odvěsna. Určete obvod a obsah trojúhelníku.
 4. Kosočtverec - úhlopříčky 2
  kosostvorec_2 V kosočtverci s obsahem 150 cm2 je poměr úhlopříček 3: 4. Vypočítejte délku jeho výšky
 5. Pravoúhlý Δ
  ruler Pravoúhlý trojúhelník ma délku odvěsny 84 cm a délku přepony 105 cm. Vypočítejte výšku trojúhelníku.
 6. Terezka
  cube Krychle má obsah podstavy 225 mm2. Vypočítej její délku hrany, objem a povrh plášte.
 7. Obsah lichoběžníku
  trapezoid Základny lichoběžníku mají velikost 6 dm a 10 cm. Jeho výška je 5 cm. Vypočítejte jeho obsah.
 8. Pan Cuketa
  cuketa Pan Cuketa měl obdelníkovou zahradu. jejíž obvod byl 28 metrů. Obsah celé zahrady vyplnily právě čtyři čtvercové záhony, jejichž rozměry v metrech byly vyjádřeny celými čísly. Určete, jaké rozměry mohla mít zahrada. najděte všechny možnosti a zapište n j
 9. Poloměr
  green_circle Určete poloměr kruhu, jehož obvod i obsah je totéž číslo.
 10. Záhradka
  garden Zahrada tvaru lichoběžníku má rovnoběžné strany dlouhé 28 m a 33 m. Její plocha je 213.5 metrů čtverečních. Jaká je šířka zahrady?
 11. Dárek
  prezent Dárek v krabičce tvaru kvádru o rozměrech 3 × 3 × 15 cm chce Martin zabalit do papíru tvaru čtverce o straně délky 18 cm. Kolik papíru mu zůstane?
 12. Katka MO
  reporter_saved6 Katka narýsovala trojúhelník ABC. Střed strany AB si označila jako X a střed strany AC jako Y . Na straně BC chce najít takový bod Z, aby obsah čtyřúhelníku AXZY byl co největší. Jakou část trojúhelníku ABC může maximálně zabírat čtyřúhelník AXZY ?
 13. Šestiúhelník nepravidelný
  6uholnik_nepravidelny Na obrázku je čtverec ABCD, čtverec EF GD a obdélník HIJD. Body J a G leží na straně CD, přičemž platí |DJ| < |DG|, a body H a E leží na straně DA, přičemž platí |DH| < |DE|. Dále víme, že |DJ| = |GC|. Šestiúhelník ABCGF E má obvod 96 cm, šestiúhelník EF
 14. Obsah PT
  right_triangle_sepia Určitě obsah pravoúhlého trojúhelníku, jehož přepona má délku 11 a jeden její úsek (který vytíná výška) má délku 6.
 15. Elektroinstalace
  install_pipes Elektroinstalační trubka má průřez 50 mm2. Lze do ní vložit 6 vodičů o průřezu 1.3 mm2?
 16. Čtyřboký jehlan
  jehlanctyrboky Jaký je povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, když je podstavná hrana a=19 a výška v=10?
 17. Výměra 2
  parcela Jakou výměru má obdélníkový parcela, jejíž úhlopříčka je dlouhá 34 metrů a jedna strana má délku 16 metrů. ?
 18. Obdélník S2dim
  Rectangle Vypočítejte stranu obdélníku, jehož obsah je 3240 m2 a jedna strana je 54 m.
 19. Rovnoběžník
  rovnobeznik Vypočítejte obsah a obvod rovnoběžníku pokud dvě stany jsou dlouhé a=13 cm b=17 cm a výška ha = 4 cm.
 20. Váleček
  cylinder Plášť válce má stejný obsah jako jedna jeho podstava. Válec je vysoký 67 dm. Jaký je poloměr podstavy válce?

Máš zajímavý příklad, který nevíš vypočítat? Vlož ho a my Ti ho zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.