Pravoúhlý trojúhelník - příklady

Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.

 1. Krychle a koule
  gule_1 Kostce s povrchem 150 cm2 je popsána koule. Jaký je její povrch?
 2. Pravítko
  prism_1 Na pravítko, které má tvar hranolu s podstavou tvaru rovnostranného trojúhelníku o straně délky 3 cm, se má vyrobit pouzdro tvaru válce. Jaký musí být nejmenší vnitřní průměr pouzdra? Rozměr určete s přesností na desetiny centimetru
 3. Kosočtverec - úhlopříčky 2
  kosostvorec_2 V kosočtverci s obsahem 150 cm2 je poměr úhlopříček 3: 4. Vypočítejte délku jeho výšky
 4. Je pravoúhlý?
  rtriangle Je trojúhelník se stranami 20, 15 a 25 pravoúhlý?
 5. Důkaz PV
  pytagoras Lze jednoduše dokázat Pythagorovu větu pomocí Euklidových vět? Pokud ano, dokažte.
 6. Obrácená Pythagorova věta
  pytagors Dané jsou délky stran trojúhelníku. Rozhodněte, který z nich je pravoúhlý: Δ ABC: 34 dm, 53 dm, 29 dm ? Δ DEF: 40 mm, 41 mm, 9 mm ? Δ GHI: 81 mm, 51 mm, 76 mm ? Δ JKL: 50 m, 30 m, 40 m ? Δ MNO: 55 mm, 39 mm, 47 mm ?
 7. Je pravoúhlý?
  nice_3d Velikosti dvou vnitřních úhlů v trojúhelníku jsou: α=70°, β=30°. Je trojúhelník pravoúhlý?
 8. Trojúhelník
  eq_triangle Může být pravoúhlý trojúhelník rovnostranný?
 9. Podobnost
  similar_triangle Jsou dva pravoúhlé trojúhelníky navzájem podobné, pokud první má ostrý úhel 80° a druhý má ostrý úhel 10°?
 10. Výška
  thales_law Platí pro každý pravoúhlý trojúhelník že jeho výška je dlouhá maximálně polovinu přepony?
 11. Kulatina
  gulatina Průměr kmene je 59 cm. Je možné z něj vytesat čtverec o straně 50 cm?
 12. Trojúhelník P2
  1right_triangle Může mít trojúhelník dva pravé úhly?
 13. Pravoúhlý Δ
  ruler Pravoúhlý trojúhelník ma délku odvěsny 84 cm a délku přepony 105 cm. Vypočítejte výšku trojúhelníku.
 14. Úhlopříčka
  rectangle_diagonal Vypočítej délku úhlopříčky obdélníku ABCD se stranami a = 6 cm, b = 8 cm.
 15. Žebřík
  rebrik_1 Žebřík dlouhý 6 m je opřen o stěnu. Jeho pata je vzdálena od zdi 0.7 m. V jaké výšce se žebřík dotýká stěny?
 16. Železnice
  railways Železnice má stoupání 6.2 ‰. Jaký je výškový rozdíl dvou míst na trati vzdálených navzájem 4960 metrů?
 17. Krychle - úhlopříčka
  cube_diagonal Určitě délku tělesových úhlopříčky krychle o hraně 93 m.
 18. Úhlopříčka čtverce
  square_d Vypočítejte délku úhlopříčky čtverce, jestliže jeho obvod je 144 cm.
 19. Úhlopříčka
  square_diagonal Vypočítejte délku úhlopříčky čtverce, jehož strana je a = 12 cm.
 20. OK kružnice
  circles2 Vypočtěte poloměr kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku s přeponou 9 a jednou odvěsnou 4.

Máš zajímavý příklad, který nevíš vypočítat? Vlož ho a my Ti ho zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.