Pythagorova věta - příklady

Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 1. Přepona PT 2
  rt_2 Přepona pravoúhlého trojúhelníku je o 9 cm delší než jedna odvěsna a o 8 cm delší než druhá odvěsna. Určete obvod a obsah trojúhelníku.
 2. Krychle a koule
  gule_1 Kostce s povrchem 150 cm2 je popsána koule. Jaký je její povrch?
 3. Pravítko
  prism_1 Na pravítko, které má tvar hranolu s podstavou tvaru rovnostranného trojúhelníku o straně délky 3 cm, se má vyrobit pouzdro tvaru válce. Jaký musí být nejmenší vnitřní průměr pouzdra? Rozměr určete s přesností na desetiny centimetru
 4. Kosočtverec - úhlopříčky 2
  kosostvorec_2 V kosočtverci s obsahem 150 cm2 je poměr úhlopříček 3: 4. Vypočítejte délku jeho výšky
 5. Je pravoúhlý?
  rtriangle Je trojúhelník se stranami 20, 15 a 25 pravoúhlý?
 6. Věty
  pyt_triangle Z které věty přímo vyplývá platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku? ?
 7. Důkaz PV
  pytagoras Lze jednoduše dokázat Pythagorovu větu pomocí Euklidových vět? Pokud ano, dokažte.
 8. Obrácená Pythagorova věta
  pytagors Dané jsou délky stran trojúhelníku. Rozhodněte, který z nich je pravoúhlý: Δ ABC: 34 dm, 53 dm, 29 dm ? Δ DEF: 40 mm, 41 mm, 9 mm ? Δ GHI: 81 mm, 51 mm, 76 mm ? Δ JKL: 50 m, 30 m, 40 m ? Δ MNO: 55 mm, 39 mm, 47 mm ?
 9. Trojúhelník
  eq_triangle Může být pravoúhlý trojúhelník rovnostranný?
 10. Výška
  thales_law Platí pro každý pravoúhlý trojúhelník že jeho výška je dlouhá maximálně polovinu přepony?
 11. Kulatina
  gulatina Průměr kmene je 59 cm. Je možné z něj vytesat čtverec o straně 50 cm?
 12. Pravoúhlý Δ
  ruler Pravoúhlý trojúhelník ma délku odvěsny 84 cm a délku přepony 105 cm. Vypočítejte výšku trojúhelníku.
 13. Mo -
  mo Jirka sestrojil čtverec ABCD o straně 12 cm. Do tohoto čtverce narýsoval čtvrtkružnici k, která měla střed v bodě B a procházela bodem A, a půlkružnici l, která měla střed v polovině strany BC a procházela bodem B. Rád by ještě sestrojil kružnici, která b
 14. Z9–I–3
  ball_floating_water Julince se zakutálel míček do bazénu a plaval ve vodě. Jeho nejvyšší bod byl 2 cm nad hladinou. Průměr kružnice, kterou vyznačila hladina vody na povrchu míčku, byl 8 cm. Určete průměr Julinčina míčku.
 15. Úhlopříčka
  rectangle_diagonal Vypočítej délku úhlopříčky obdélníku ABCD se stranami a = 6 cm, b = 8 cm.
 16. Žebřík
  rebrik_1 Žebřík dlouhý 6 m je opřen o stěnu. Jeho pata je vzdálena od zdi 0.7 m. V jaké výšce se žebřík dotýká stěny?
 17. Železnice
  railways Železnice má stoupání 6.2 ‰. Jaký je výškový rozdíl dvou míst na trati vzdálených navzájem 4960 metrů?
 18. Krychle - úhlopříčka
  cube_diagonal Určitě délku tělesových úhlopříčky krychle o hraně 93 m.
 19. Úhlopříčka čtverce
  square_d Vypočítejte délku úhlopříčky čtverce, jestliže jeho obvod je 144 cm.
 20. Úhlopříčka
  square_diagonal Vypočítejte délku úhlopříčky čtverce, jehož strana je a = 12 cm.

Máš zajímavý příklad, který nevíš vypočítat? Vlož ho a my Ti ho zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.