Pythagorova věta - příklady

Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 1. Krychle v kouli
  sphere4 Kouli je vepsaná krychle o hraně 8cm. Určete poloměr koule.
 2. Pyramidy v Gize
  pyramid2 Petr si z dovolene v Egypte přivezl model pyramidy ve tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu. Změřil si že jeji podstavna hrana má delku 7cm a bočni hrana ma delku 10cm . Model ma hmotnost 1kg a je vyroben z neznámého kovu. Z jakeho kovu je model vyroben?
 3. Rovnostranný trojúhelní 3
  rs_triangle_1 Rovnostranný trojúhelník má stranu dlouhou 23 cm. Vypočítej jeho obsah.
 4. Dvojitý žebrík 2
  rr_rebrik Dvojitý žebrík má ramena dlouhá 3 metry. Do jaké výšky bude dosahovat horní konec žebíku, jestliže dolní konce jsou od sebe vzdáleny 1,8 metru?
 5. Reklamní tabule
  rectangle_3 Obdelníková reklamní tabule je dlouhá 2,5 m s úhlopříčkou dlouhou 2,8 m. Vypočítejte obvod a obsah reklamní tabule.
 6. RR trojúhelník
  triangles_8 Vypočítejte obsah a obvod rovnoramenného trojúhelníku ABC se základnou AB, a = 6 cm , c = 7 cm.
 7. RR lichoběžník
  lichobeznik-stredni_pricka_1 Vypočítejte obsah a obvod stavebního pozemku ve tvaru rovnoramenného lichoběžníku se základnami 120m , 95m a výškou 50m.
 8. Obvod a obsah
  ctverec_mo_2 Vypočítejte obvod a obsah čtverce s délkou úhlopříčky 30 cm.
 9. Telesová
  hranol4sreg_2 Kvádr má rozměry d = 5 cm, š = 4 cm a v = 3 cm. Vypočítej délku jeho telesové úhlopríčky.
 10. Bedna na nářadí
  kvader11_4 Bedna na nářadí má vnitní rozměry délku 1,5metru šíku 80 cm a výšku 6 dm. Vypočítej jakou nejdelší tyč můžeme do této bedny schovat.
 11. Dvě letadla
  2aircraft Z letište startují současne dvě letadla, jejichž dráhy latu jsou na sebe kolmé. První letí rychlostí 680 km/h a druhé 840 km/h. Vypočítej jak daleko budou od sebe letadla po půlhodine letu.
 12. Kosočtverec
  kosostvorec_4 Vypočítejte obsah a obvod kosočtverce ABCD s úhlopříčkami 15m a 11m.
 13. Úhlopríčka
  krychle_9 Vypočítej délku telesové úhlopríčky v krychli o straně 15 cm.
 14. Žebřík
  rebrik_4 4m žebřík se dotýká krychle 1mx1m postavené u zdi. Jak vysoko na zdi dosáhne?
 15. Je pravoúhlý?
  rtriangle Je trojúhelník se stranami 20, 15 a 25 pravoúhlý?
 16. Věty
  pyt_triangle Z které věty přímo vyplývá platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku? ?
 17. Důkaz PV
  pytagoras Lze jednoduše dokázat Pythagorovu větu pomocí Euklidových vět? Pokud ano, dokažte.
 18. Obrácená Pythagorova věta
  pytagors Dané jsou délky stran trojúhelníku. Rozhodněte, který z nich je pravoúhlý: Δ ABC: 34 dm, 53 dm, 29 dm ? Δ DEF: 40 mm, 41 mm, 9 mm ? Δ GHI: 81 mm, 51 mm, 76 mm ? Δ JKL: 50 m, 30 m, 40 m ? Δ MNO: 55 mm, 39 mm, 47 mm ?
 19. Trojúhelník
  eq_triangle Může být pravoúhlý trojúhelník rovnostranný?
 20. Výška
  thales_law Platí pro každý pravoúhlý trojúhelník že jeho výška je dlouhá maximálně polovinu přepony?

Máš zajímavý příklad, který nevíš vypočítat? Vlož ho a my Ti ho zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.