Trojúhelník - příklady

Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 1. Trojuholník XYZ
  triangles_3 Ak jednu stranu trojuholníka zväčšíme o 11 cm a druhú zmenšíme o 11 cm, dostaneme rovnostranný trojuholník. Štvornásobok najkratšej strany trojuholníka je o 10 cm väčší ako trojnásobok najdlhšej strany trojuholníka. Zisti všetky dĺžky strán trojuholníka
 2. Přepona PT 2
  rt_2 Přepona pravoúhlého trojúhelníku je o 9 cm delší než jedna odvěsna a o 8 cm delší než druhá odvěsna. Určete obvod a obsah trojúhelníku.
 3. Pravítko
  prism_1 Na pravítko, které má tvar hranolu s podstavou tvaru rovnostranného trojúhelníku o straně délky 3 cm, se má vyrobit pouzdro tvaru válce. Jaký musí být nejmenší vnitřní průměr pouzdra? Rozměr určete s přesností na desetiny centimetru
 4. Je pravoúhlý?
  rtriangle Je trojúhelník se stranami 20, 15 a 25 pravoúhlý?
 5. Věty
  pyt_triangle Z které věty přímo vyplývá platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku? ?
 6. Je pravoúhlý?
  nice_3d Velikosti dvou vnitřních úhlů v trojúhelníku jsou: α=70°, β=30°. Je trojúhelník pravoúhlý?
 7. Trojúhelník
  eq_triangle Může být pravoúhlý trojúhelník rovnostranný?
 8. Podobnost
  similar_triangle Jsou dva pravoúhlé trojúhelníky navzájem podobné, pokud první má ostrý úhel 80° a druhý má ostrý úhel 10°?
 9. Trojúhelník
  triangles Výpočtem over zda se dá trojúhelník ABC sestrojit, pokud a=9 cm, b=2 cm, c=9 cm.
 10. Trojúhelník P2
  1right_triangle Může mít trojúhelník dva pravé úhly?
 11. KLMN
  trapezium V lichoběžníku KLMN platí že, strany KL a MN jsou rovnoběžné, úsečky KL a KM jsou shodné, úsečky KN, NM a ML jsou navzájem shodné. Určete velikost úhlu KMN.
 12. Pravoúhlý Δ
  ruler Pravoúhlý trojúhelník ma délku odvěsny 84 cm a délku přepony 105 cm. Vypočítejte výšku trojúhelníku.
 13. Střední příčka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 14. 3-úhelník
  triangle2 Může být největší úhel v trojúhelníku menší než 70°?
 15. 3-úhelník 2
  1triangle Může být nejmenší úhel v trojúhelníku větší než 20°?
 16. Z9–I–3
  ball_floating_water Julince se zakutálel míček do bazénu a plaval ve vodě. Jeho nejvyšší bod byl 2 cm nad hladinou. Průměr kružnice, kterou vyznačila hladina vody na povrchu míčku, byl 8 cm. Určete průměr Julinčina míčku.
 17. Úhlopříčka
  rectangle_diagonal Vypočítej délku úhlopříčky obdélníku ABCD se stranami a = 6 cm, b = 8 cm.
 18. Železnice
  railways Železnice má stoupání 6.2 ‰. Jaký je výškový rozdíl dvou míst na trati vzdálených navzájem 4960 metrů?
 19. 3-úhelník 3
  triangle_3 Dva úhly v trojúhelníku jsou 80° a 70°. Má trojúhelník nejméně dvě stejné strany?
 20. Trojúhelník
  triangle_inequality Výpočtem zjistěte, zda je možné sestrojit trojúhelník s délkami stran 24 23 17.

Máš zajímavý příklad, který nevíš vypočítat? Vlož ho a my Ti ho zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.