Nejsnazší příklady

 1. Tři kočky
  three_cats Pokud tři kočky sežerou tři myši během tří minut, za jaký čas 150 koček sežere 150 myší?
 2. Dělitelnost
  divisibility Je číslo 360522 dělitelné číslem 4?
 3. Čokoláda
  cokolada Jan koupil 8 stejných čokolád za 8 Eur. Kolik eur zaplatí za 19 čokolád?
 4. Polovina
  one_half Polovina z ? je: ?
 5. Inflace
  dollar Co je výhodnější pro lidi (zaměstnaných)? ?
 6. Cihla
  brick Cihla váží 6 kg a půl cihly. Kolik váží jedna cihla?
 7. Rodinka
  bigfamily Rodiče měli 6 dcér. Každá z nich měla jednoho bratra. Kolik členů měla rodina?
 8. Sad
  orchard V sadě roste 10 stromů po 6 řadách. Kolik je v sadě stromů?
 9. Kuličky
  balls Mám 16 kuliček a kamarád má 26. O kolik kuliček má můj kamarád víc?
 10. Cyklista
  cyclist_2 Cyklista projde za 2 hodin 32 km. Kolik kilometrů by prošel za 4 hodin?
 11. Důkaz PV
  pytagoras Lze jednoduše dokázat Pythagorovu větu pomocí Euklidových vět? Pokud ano, dokažte.
 12. Porovnej
  fraction Porovnejte zlomky ?. Který ze zlomků je menší?
 13. Je pravoúhlý?
  rtriangle Je trojúhelník se stranami 20, 99 a 101 pravoúhlý?
 14. Obrácená Pythagorova věta
  pytagors Dané jsou délky stran trojúhelníku. Rozhodněte, který z nich je pravoúhlý: Δ ABC: 87 mm, 57 mm, 60 mm ? Δ DEF: 80 m, 64 m, 48 m ? Δ GHI: 24 dm, 30 dm, 18 dm ? Δ JKL: 36 m, 85 m, 77 m ? Δ MNO: 72 mm, 90 mm, 54 mm ?
 15. Věty
  pyt_triangle Z které věty přímo vyplývá platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku? ?
 16. 7 statečných
  7statocnych 6 hrdinů cválá na 6 koních za sebou. Kolika způsoby je lze seřadit za sebou?
 17. Prázdniny
  holidays Vypočítejte kolik hodin trvají prázdniny, pokud trvají 8 týdnů.
 18. Porovnej
  compare Porovnej pomocí znaků >, <, =: 6.25 ? 97.36
 19. Autobusy
  shuttlevan Kolika způsoby lze 6 autobusů seřadit na letišti?
 20. Kořen
  root_quadrat Kořen rovnice ? je: ?

Máš zajímavý příklad, který nevíš vypočítat? Vlož ho a my Ti ho zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.