Nejsnazší příklady

 1. Tři kočky
  three_cats Pokud tři kočky sežerou tři myši během tří minut, za jaký čas 290 koček sežere 290 myší?
 2. Čokoláda
  cokolada Michal koupil 8 stejných čokolád za 8 Eur. Kolik eur zaplatí za 26 čokolád?
 3. Dělitelnost
  divisibility Je číslo 971943 dělitelné číslem 5?
 4. Inflace
  dollar Co je výhodnější pro lidi (zaměstnaných)? ?
 5. Polovina
  one_half Polovina z ? je: ?
 6. Cihla
  brick Cihla váží 6 kg a půl cihly. Kolik váží jedna cihla?
 7. Rodinka
  bigfamily Rodiče měli 2 dcéry. Každá z nich měla jednoho bratra. Kolik členů měla rodina?
 8. Cyklista
  cyclist_2 Cyklista projde za 5 hodin 90 km. Kolik kilometrů by prošel za 6 hodin?
 9. Sad
  orchard V sadě roste 7 stromů po 5 řadách. Kolik je v sadě stromů?
 10. Kuličky
  balls Mám 7 kuliček a kamarád má 28. O kolik kuliček má můj kamarád víc?
 11. Prázdniny
  holidays Vypočítejte kolik hodin trvají prázdniny, pokud trvají 2 týdny.
 12. Tónove zuby
  teeth Vypočítejte v jakém věku bude bezdomovec Antonín bezzubý, pokud se o své zuby řádně nestará, přičemž ve věku 22 let měl 31 zubů a každým rokem o jeden další přijde.
 13. Důkaz PV
  pytagoras Lze jednoduše dokázat Pythagorovu větu pomocí Euklidových vět? Pokud ano, dokažte.
 14. Obrácená Pythagorova věta
  pytagors Dané jsou délky stran trojúhelníku. Rozhodněte, který z nich je pravoúhlý: Δ ABC: 74 cm, 24 cm, 70 cm ? Δ DEF: 99 mm, 101 mm, 20 mm ? Δ GHI: 25 mm, 7 mm, 24 mm ? Δ JKL: 55 mm, 44 mm, 33 mm ? Δ MNO: 60 dm, 11 dm, 61 dm ?
 15. 7 statečných
  7statocnych 5 hrdinů cválá na 5 koních za sebou. Kolika způsoby je lze seřadit za sebou?
 16. Autobusy
  shuttlevan Kolika způsoby lze 5 autobusů seřadit na letišti?
 17. Je pravoúhlý?
  rtriangle Je trojúhelník se stranami 101, 99 a 20 pravoúhlý?
 18. Porovnej
  fraction Porovnejte zlomky ?. Který ze zlomků je lower?
 19. Kořen
  root_quadrat Kořen rovnice ? je: ?
 20. Věty
  pyt_triangle Z které věty přímo vyplývá platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku? ?

Máš zajímavý příklad, který nevíš vypočítat? Vlož ho a my Ti ho zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.