Nejsnazší příklady

 1. Tři kočky
  three_cats Pokud tři kočky sežerou tři myši během tří minut, za jaký čas 190 koček sežere 190 myší?
 2. Dělitelnost
  divisibility Je číslo 719750 dělitelné číslem 4?
 3. Čokoláda
  cokolada Jiří koupil 10 stejných čokolád za 10 Eur. Kolik eur zaplatí za 29 čokolád?
 4. Polovina
  one_half Polovina z ? je: ?
 5. Inflace
  dollar Co je výhodnější pro lidi (zaměstnaných)? ?
 6. Rodinka
  bigfamily Rodiče měli 6 dcér. Každá z nich měla jednoho bratra. Kolik členů měla rodina?
 7. Cihla
  brick Cihla váží 6 kg a půl cihly. Kolik váží jedna cihla?
 8. Sad
  orchard V sadě roste 10 stromů po 6 řadách. Kolik je v sadě stromů?
 9. Kuličky
  balls Mám 5 kuliček a kamarád má 20. O kolik kuliček má můj kamarád víc?
 10. Cyklista
  cyclist_2 Cyklista projde za 2 hodin 44 km. Kolik kilometrů by prošel za 4 hodin?
 11. Porovnej
  fraction Porovnejte zlomky ?. Který ze zlomků je větší?
 12. Je pravoúhlý?
  rtriangle Je trojúhelník se stranami 20, 15 a 25 pravoúhlý?
 13. Věty
  pyt_triangle Z které věty přímo vyplývá platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku? ?
 14. Porovnej
  compare Porovnej pomocí znaků >, <, =: 39.29 ? 78.54
 15. Obrácená Pythagorova věta
  pytagors Dané jsou délky stran trojúhelníku. Rozhodněte, který z nich je pravoúhlý: Δ ABC: 34 dm, 53 dm, 29 dm ? Δ DEF: 40 mm, 41 mm, 9 mm ? Δ GHI: 81 mm, 51 mm, 76 mm ? Δ JKL: 50 m, 30 m, 40 m ? Δ MNO: 55 mm, 39 mm, 47 mm ?
 16. Důkaz PV
  pytagoras Lze jednoduše dokázat Pythagorovu větu pomocí Euklidových vět? Pokud ano, dokažte.
 17. Prázdniny
  holidays Vypočítejte kolik hodin trvají prázdniny, pokud trvají 3 týdny.
 18. 7 statečných
  7statocnych 9 hrdinů cválá na 9 koních za sebou. Kolika způsoby je lze seřadit za sebou?
 19. Kořen
  root_quadrat Kořen rovnice ? je: ?
 20. Autobusy
  shuttlevan Kolika způsoby lze 6 autobusů seřadit na letišti?

Máš zajímavý příklad, který nevíš vypočítat? Vlož ho a my Ti ho zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.