Nejsnazší příklady

 1. Tři kočky
  three_cats Pokud tři kočky sežerou tři myši během tří minut, za jaký čas 210 koček sežere 210 myší?
 2. Čokoláda
  cokolada Milan koupil 9 stejných čokolád za 18 Eur. Kolik eur zaplatí za 29 čokolád?
 3. Dělitelnost
  divisibility Je číslo 314082 dělitelné číslem 6?
 4. Polovina
  one_half Polovina z ? je: ?
 5. Inflace
  dollar Co je výhodnější pro lidi (zaměstnaných)? ?
 6. Cihla
  brick Cihla váží 1 kg a půl cihly. Kolik váží jedna cihla?
 7. Rodinka
  bigfamily Rodiče měli 2 dcéry. Každá z nich měla jednoho bratra. Kolik členů měla rodina?
 8. Sad
  orchard V sadě roste 7 stromů po 5 řadách. Kolik je v sadě stromů?
 9. Cyklista
  cyclist_2 Cyklista projde za 4 hodin 88 km. Kolik kilometrů by prošel za 8 hodin?
 10. Kuličky
  balls Mám 18 kuliček a kamarád má 32. O kolik kuliček má můj kamarád víc?
 11. Obrácená Pythagorova věta
  pytagors Dané jsou délky stran trojúhelníku. Rozhodněte, který z nich je pravoúhlý: Δ ABC: 106 mm, 90 mm, 56 mm ? Δ DEF: 86 mm, 98 mm, 93 mm ? Δ GHI: 70 dm, 66 dm, 32 dm ? Δ JKL: 78 m, 75 m, 19 m ? Δ MNO: 28 mm, 45 mm, 53 mm ?
 12. Důkaz PV
  pytagoras Lze jednoduše dokázat Pythagorovu větu pomocí Euklidových vět? Pokud ano, dokažte.
 13. Je pravoúhlý?
  rtriangle Je trojúhelník se stranami 29, 39 a 54 pravoúhlý?
 14. 7 statečných
  7statocnych 5 hrdinů cválá na 5 koních za sebou. Kolika způsoby je lze seřadit za sebou?
 15. Porovnej
  fraction Porovnejte zlomky ?. Který ze zlomků je lower?
 16. Prázdniny
  holidays Vypočítejte kolik hodin trvají prázdniny, pokud trvají 6 týdnů.
 17. Věty
  pyt_triangle Z které věty přímo vyplývá platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku? ?
 18. Autobusy
  shuttlevan Kolika způsoby lze 5 autobusů seřadit na letišti?
 19. Porovnej
  compare Porovnej pomocí znaků >, <, =: 85.57 ? 80.83
 20. Tónove zuby
  teeth Vypočítejte v jakém věku bude bezdomovec Antonín bezzubý, pokud se o své zuby řádně nestará, přičemž ve věku 29 let měl 26 zubů a každým rokem o jeden další přijde.

Máš zajímavý příklad, který nevíš vypočítat? Vlož ho a my Ti ho zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.