Nejsnazší příklady

 1. Tři kočky
  three_cats Pokud tři kočky sežerou tři myši během tří minut, za jaký čas 290 koček sežere 290 myší?
 2. Čokoláda
  cokolada Jan koupil 8 stejných čokolád za 8 Eur. Kolik eur zaplatí za 20 čokolád?
 3. Dělitelnost
  divisibility Je číslo 237610 dělitelné číslem 5?
 4. Inflace
  dollar Co je výhodnější pro lidi (zaměstnaných)? ?
 5. Cihla
  brick Cihla váží 3 kg a půl cihly. Kolik váží jedna cihla?
 6. Polovina
  one_half Polovina z ? je: ?
 7. Rodinka
  bigfamily Rodiče měli 6 dcér. Každá z nich měla jednoho bratra. Kolik členů měla rodina?
 8. Cyklista
  cyclist_2 Cyklista projde za 3 hodin 60 km. Kolik kilometrů by prošel za 5 hodin?
 9. Sad
  orchard V sadě roste 5 řad po 7 stromů. Kolik je v sadě stromů?
 10. Kuličky
  balls Mám 7 kuliček a kamarád má 28. O kolik kuliček má můj kamarád víc?
 11. Tónove zuby
  teeth Vypočítejte v jakém věku bude bezdomovec Antonín bezzubý, pokud se o své zuby řádně nestará, přičemž ve věku 22 let měl 31 zubů a každým rokem o jeden další přijde.
 12. Prázdniny
  holidays Vypočítejte kolik hodin trvají prázdniny, pokud trvají 2 týdny.
 13. Autobusy
  shuttlevan Kolika způsoby lze 6 autobusů seřadit na letišti?
 14. 7 statečných
  7statocnych 9 hrdinů cválá na 9 koních za sebou. Kolika způsoby je lze seřadit za sebou?
 15. Důkaz PV
  pytagoras Lze jednoduše dokázat Pythagorovu větu pomocí Euklidových vět? Pokud ano, dokažte.
 16. Obrácená Pythagorova věta
  pytagors Dané jsou délky stran trojúhelníku. Rozhodněte, který z nich je pravoúhlý: Δ ABC: 44 dm, 60 dm, 43 dm ? Δ DEF: 20 mm, 99 mm, 101 mm ? Δ GHI: 84 mm, 85 mm, 13 mm ? Δ JKL: 59 cm, 94 cm, 51 cm ? Δ MNO: 60 mm, 65 mm, 25 mm ?
 17. Kořen
  root_quadrat Kořen rovnice ? je: ?
 18. Prasátko
  pig Muž koupil prase za 75 €, následně ho prodal za 85 €. Pak ho znovu koupil za 100 € a prodal za 115 €. Kolik € vydělal?
 19. Slepice
  chickens 2 slepice snesou za 2 dny 2 vejce. Kolik vajec snese 6 slepic za 6 dní?
 20. Týdny
  calendar 48 týdnů je rovné kolik dní?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.