Slovní úlohy z matematiky

Slovní úlohy Vám umožňují procvičit si znalosti z matematiky v úkolech z běžného života. Příklady trénují pochopení, překlad do matematické řeči (např. do rovnice), její vyřešení, kontrolu správnosti, zhodnocení. Vyberte si téma, kterou chci přepočítat a zdokonalit se.


Z naší databáze úloh vybíráme:

 • 3 dělníci
  delnik Dělník by vykopal výkop za 7h, druhý dělník za 10h; k práci pribrali ještě jednoho dělníka. Výkop musí byt hotový za 2 h. Za jak dloho by byl vykop vykopán třetím dělníkem?
 • Sedm traktorů
  koleso Sedm traktorů pooře za 4 dny 308 ha pole. Kolik ha pole pooře 9 traktorů za 3 dny při stejném výkonu?
 • Čtvrtletka
  unit_circle Je-li tg α = 8.8, vypočítejte sin α, cos α cotg α .
 • Loď
  boat_ramp Síla 270 kg (2700 N) je nutná k vytažení lodě po rampě se sklonem 12° svírající s vodorovnou rovinou. Kolik váží loď?
 • Místnost
  koberec_2 Je místnost o rozměrech 10x5 metrů. K dispozici máte roli koberce-běhounu o šířce 1 metr. Pravoúhlým řezem uřízenětě z role nejdelší možný kus koberce, který je možné položit do místnosti. Jak dlouhý kus odměříte? Pozn.: Pomůcka - položený koberec nebude
 • Základny
  trapezoids_1 Délky základen lichoběžníku jsou v poměru 1:2. Délka střední příčky je 12. Jak dlouhé jsou základny tohoto lichoběžníku?
 • Minuty
  clocks_2 Urči rozdíl v minutách: T1 = 2 3/20 h T2 = 2.3 h
 • Pekaři
  chlieb Pekař Maťej upekl 5x více koláčů než Kubo. Kolik koláčů upekl Kubo pokud Maťej upekl 25 koláčů?
 • Skauti
  icons Tři skauti šli na třídenní výlet. Druhý den prošly o 4km více než první den. Třetí den prošli dvakrát méně než první den. Spolu prošli 54km. Kolik km prošli každý den spolu?
 • Poměr v2
  pomer Zmenšete v poměru 4:20 číslo 10.7.
 • Nákup
  cart Maminka koupila 5 krabic mléka a 7 kg brambor a platila celkem 147 Kč. Teta koupila 7 krabic mléka a 3 kg brambor a zaplatila 131 Kč. Jaká je cena 1 krabice mléka a 1 kg brambor? Kolik Kč by dohromady ušetřily, kdyby nakoupily v supermarketu, kde mají ste
 • n-úhelník
  x-gon Jaká je délka strany pravidelného 8-úhelníku vepsaného do kružnice o poloměru 14 cm?
 • Internát
  harvard V internátu je ve 49 pokojích ubytováno 175 žáků.Některé pokoje jsou třílůžkové některé jsou čtyřlůžkové. Kolik je třílůžkových a kolik čtyřlůžkových pokojů, jestliže jsou všechny plně obsazeny?
 • Honza
  Honza Honzovi je 13 let a Petrovi 21 let. Za kolik let budou jejich věky v poměru 7:9?
 • Loterie 2
  loto Jaká je pravděpodobnost že v loterií, v níž se losuje 5 čísel z 50 vyhraješ první cenu?
 • Stožár
  stoziar Stožár elektrického vedení vrhá 19 m dlouhý stín na stráň která stoupá od paty stožáru ve směru stínu pod úhlem o velikosti 6.3°.Určete výšku stožáru jestliže výška Slunce nad obzorem je 38°18'.
 • Obsah
  sklo Jaký obsah má sklo na zasklení čtvercového okna o straně 4 dm? Víš, kolik je to cm2?
 • Mlha se hlási
  cargo_truck_1 Z Berouna vyjelo v 7 hodin směrem na Prahu po dálnici v mlze nákladní auto. Za 20 min po něm, že stejného místa a po stejné trase, vyjelo osobní auto rychlostí o 27km/h větší. Osobní auto předjelo nákladní auto po dalších dvaceti minutách. Jaké byli rychl
 • Pětiboký jehlan
  pyramid-pentagon Vypočtěte objem pravidelného 5-bokého jehlanu ABCDEV, pokud |AB| = 4.5 cm a roviny ABV, ABC svírají úhel 23 stupňů.
 • Trojúhelník
  triangle_inequality Výpočtem zjistěte, zda je možné sestrojit trojúhelník s délkami stran 24 23 17.

slovní úlohy - více »