Úlohy pro 7. ročník (sedmáky) - strana 13

 1. Hmotnost vzduchu
  weighting Jakou hmotnost má vzduch v obývacím pokoji o rozměrech šířka 5 m, délka 2 m, výška 2.8 m? Hustota vzduchu je ρ = 1.2 kg/m3.
 2. Obdélník S2dim
  Rectangle Vypočítejte stranu obdélníku, jehož obsah je 2590 m2 a jedna strana je 74 m.
 3. Auto
  journey Auto ujede první den 1/3 cesty , druhý den 2/5 cesty, na další dny zbylo ještě 340 km. Jak dlouhá je cesta?
 4. Brambory
  brambory Brambory obsahují 78.6% škrobu. Kolik brambor potřebujeme na získání 27 kg škrobu?
 5. Mapa
  mapa_bce Les má rozlohu 36 ha. Jakou plochu zabírá les na mapě v měřítku 1:500?
 6. Sešity
  sesity Na začátku školního roku rozdal učitel 480 sešitů a 220 učebnic. Kolik žáků měl ve třídě?
 7. Vodáci
  vodacky Studenti na vodáckém výletě ujeli během tří dní 102 km. Druhý den ujeli o 15% více než první den a třetí den o 9 km více než druhý den. Kolik km ujeli každý den?
 8. 3-úhelník
  triangle2 Může být největší úhel v trojúhelníku menší než 20°?
 9. Počet řešení
  eggs Kolik řešení má rovnice x. y = 2361 se dvěma neznámými v množině přirozených čísel?
 10. Nádoba
  water_1 Nádoba s vodou vážila 1,48 kg. Když jsme odlili 75% vody, vážila nádoba se zůstatkem vody 0,73 kg. Kolik váží prázdná nádoba?
 11. Dva dělníci
  Frog Dva dělníci společně vykonají určitou práci za 10 dní. První dělník by ji vykonal sám za 20 dní. Za kolik dní by ji vykonal sám druhý dělník?
 12. Firma
  team Po zvýšení počtu zaměstnanců o 5% měla firma 210 zaměstnanců. Kolik zaměstnanců přijali?
 13. Průsečíky
  intersect_circles Kolik průsečíků budou mít kružnice s poloměry 16 mm a 15 mm, pokud vzdálenost jejich středů je 16 mm.
 14. Úsečky
  segments Úsečky délek 67 cm a 3.1 dm máme rozdělit na stejné díly tak, aby jejich délka v centimetrech byla vyjádřena celým číslem. Kolika způsoby je můžeme dělit?
 15. Kruhy
  SquareCircleSquare Obsah kruhu vepsaného do čtverce je 14. Jaký je obsah kruhu opsaného kolem čtverce?
 16. Rodina a pomery věku
  family_1 Věk otce a syna je v poměru 10:3; věk otce a dcery je v poměru 5:2. Kolik let má otec a syn, má-li dcera 20 let? V jakém poměru je věk sestry a bratra?
 17. Úřad
  bureaucrat Na úřad se dostavilo 23 lidí. 9 z nich vyplnili dotazník. Kolik je to procent lidí?
 18. Místnost
  tiles_1 Místnost ma rozměry 12m a 5,6m. Určetě počet čtvercovych dlaždic a jejich největší možný rozměr tak, aby se s nimi přesne pokryla podlaha.
 19. Pojistka
  tornado Majitel domu je pojištěný vůči živelným pohromám a platí ročně 0.04% z hodnoty domu pojistku 77 Eur. Vypočítejte hodnotu jeho domu. Vypočítejte jaká je pravděpodobnost živelné pohromy, pokud víte že 48% z ceny pojistky jde na úhradu škod.
 20. N-úhelník úhly
  ngon2 Jaký je součet vnitřních úhlů libovolného 9-úhelníku? Jaký je vnitřní úhel pravidelného konvexního 9-úhelníku?

Máš zajímavú úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož ji a my Ti ji zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.