Aritmetická posloupnost - slovní úlohy

 1. Right triangle
  tr_2 Determine the content of a right triangle whose side lengths form successive members of an arithmetic progression and the radius of the circle described by the triangle is 5 cm.
 2. Čísla
  ten Určete počet všech přirozených čísel menších než 2298900, pokud každé je současně dělitelné 17, 7, 11. Jaký je jejich součet?
 3. Krkavci
  krkavec V pohádce o sedmero krkavcích bylo sedm bratrů, z nichž každý se narodil přesně o 2.5 roků po předchozím. Když byl nejstarší z bratrů právě 6-krát starší než nejmladší matka všechny zaklela. Kolik let bylo sedmero bratrům krkavcům, když je jejich matka za
 4. Osmistěn
  8sten Na každé stěně pravidelného osmistěnu je napsáno jedno z čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, přičemž na různých stěnách jsou různá čísla. U každé stěny Jarda určil součet čísla na ní napsaného s čísly tří sousedních stěn. Takto dostal osm součtů, které také se
 5. N-úhelník
  ngon_1 Gabo si narýsoval n-úhelník, jehož velikosti úhlů tvoří za sebou jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Nejmenší z nich byl 130° a největší 140°. Kolik stran má Gabov n-úhelník?
 6. Aritmetická
  arithmetic_seq V aritmetické posloupnosti je a1=9, d=8. Kolikáty člen je roven čísli 465?
 7. Poštovní schránka
  post Poštovní schránku vybírají v pravidelných intervalech 4-krát denně. Poprvé ji vybírají o 8:00 a naposledy o 17:00. Určitě hodiny, kdy vybírají schránku v průběhu dne.
 8. Průměr čísel
  seq_moon Jaký je průměr celých čísel od 8 do 66 včetně?
 9. Kino
  cinema Buduje se hlediště letního kina pro 1682 diváků. Do první řady je plánováno 30 sedadel, do každé následující postupně o 2 více. Kolik řad sedadel bude hlediště mít?
 10. Přímky
  lines_1 V kolika bodech se protne 18 různých přímek, pokud žádné dvě nejsou rovnoběžné?
 11. Úhly v trojúhelníku
  fun Úhly v trojúhelníku ABC tvoří aritmetický posloupnost, přičemž největší úhel má velikost γ=90°. Jak velké jsou ostatní úhly v trojúhelníku?
 12. Posloupnost
  posloupnost_an Ondřej zapsal tuto řadu čísel: 1,3,7,15,....n. Které číslo do jeho řady nepatří? ?
 13. Posloupnost
  Quadratic_equation V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=46, d=-1, an=-9 Vypočítejte a1 a n.
 14. Gauss
  kfgauss Pomozte malému K.F. Gaussovi spočítat všechna celá čísla od 1 do 210.
 15. Dělník - směna
  favorit_skoda Dělník vyrobí za směnu 300 součástek. Kolik součástek by vyrobil za 18 směn, kdyby svůj výkon postupně zvyšoval každou směnu o 3 součástky?
 16. Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 4 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -4, d=1.
 17. Naviják
  navijak Kolik metrů lana hrubého 10 mm se vejde na cívku průměr 200 mm o délce 350 mm (prostřední trn má průměr 50 mm)?
 18. Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti a11=75, d=8
 19. Úhly2
  triangles_10 Určete velikost nejmenšího vnitřního úhlu pravoúhlého trojúhelníku, jehož velikosti stran tvoří po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti.
 20. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti: a2=-4, a6=-32

Máš zajímavú úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož ji a my Ti ji zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.