Kosinová věta - slovní úlohy

 1. Trojúhelník SUS
  triangle_iron Vypočítejte plochu a obvod trojúhelníku, pokud jeho dvě strany jsou dlouhé 73 m a 56 m a úhel nimi sevřený je 140°.
 2. Věty
  pyt_triangle Z které věty přímo vyplývá platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku? ?
 3. Heronov dopočet
  heron_math Dopočítejte chybějící stranu v trojúhelníku se stranami 19 a 19 a obsahem 174.9.
 4. Strana c
  trig-cos-law V △ABC a =1, b=9 a ∠ C = 70°. Vypočítejte délku strany c.
 5. Trojúhelník a jeho výšky
  triangle_2 Vypočítejte délky stran trojúhelníku ABC, jestliže va=7 cm, vb=9 cm a strana b je o 5 cm kratší než strana a.
 6. Úhlopříčky
  diagonals Vypočítejte délky úhlopříček v kosočtverci, jestliže jeho strana má délku 18 a jeden jeho vnitřní úhel je 50°.
 7. Úhlopříčky
  diagonalsf V kosočtverci je dáno a=160cm, alfa = 60 stupňů. Vypočtěte velikosti úhlopříček.
 8. Největší
  triangles_4 Vypočtěte největší úhel trojuhelníku o stranách 427, 366, 170.
 9. Vektorový součet
  vectors Velikost vektoru u je 2, vektoru v je 12. Vektory svírají úhel 43 °. Jaká je velikost vektoru u + v?
 10. Trojúhelník
  squares4 Trojúhelník ABC má délky stran m-1; m-2; m-3. Jaký musí být m, aby byl a) pravoúhlý b) ostroúhlý?
 11. Tři síly - vektory
  vectors_sum0 Tři síly, jejichž velikosti jsou v poměru 9:10:17, působí v rovině v jednom bodě tak, že jsou v rovnováze. Určete velikosti úhlů, které svírají každé dvě síly
 12. Lichoběžník - 4 strany
  lichobeznik-stredni_pricka_3 V lichoběžníku ABCD je |AB|=73,6 mm; |BC|=57 mm; |CD| =60 mm; |AD|=58,6 mm. Vypočítejte velikosti jeho vnitřních úhlů.
 13. Na kosiny
  357_triangle Vypočítej velikosti zbývajících úhlů trojúhelníku ABC, jestliže je dáno: a= 3cm; b=5cm; c= 7cm (použij sinovou a kosinovou větu).
 14. Vnitřní úhly
  triangle_1111 Vnitřní úhly trojúhelníku mají velikosti 30°, 45°, 105°, jeho nejdelší strana měří 10cm. Vypočítejte délku nejkratší strany, výsledek uveďte v cm s přesností na dvě desetinná čísla.
 15. Těžnice RR trojúhelníku
  iso1 Rovnoramenný trojúhelník ABC má základnu | AB | = 16cm a rameno délky 10cm. Jaké jsou délky těžnic?
 16. Trojúhelník ABC 2
  CountingTrianglesT Trojúhelník ABC má délky stran a = 14 cm, b = 20 cm, c = 7,5 cm. Zjisti velikosti úhlů a obsah tohoto trojúhelníku.

Máš zajímavú úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož ji a my Ti ji zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Kosinovú větu přímo používá kalkulačka SUS trojúhelníku.