Převody jednotek - slovní úlohy

 1. Mírka
  pool_1 Bazén na koupališti je dlouhý 40 m a široký 30 m. Na plánku města je znázorněn jako obdélník s obsahem 3 cm2. V jakém měřítku je plánek?
 2. Pohybovka2
  car_cycle Cyklista vyjel z města rychlostí 29 km/h. Za 1.7 hodiny vyjel za ním automobil týmž směrem a dohonil ho za 29 minut. Jakou rychlostí jel automobil a v jaké vzdálenosti od města cyklistu dohonil?
 3. Milimetre
  meter Kolik milimetrů je 1/10 metru?
 4. Proťatá koule
  sphere_slices Vypočítejte objem a povrch koule, jestliže poloměry rovnoběžných řezů jsou r1=66 cm, r2=46 cm a jejich vzdálenost v=13 cm.
 5. Kolo bicyklu
  bicycle Kolo bicyklu má průměr 70 cm. Přibližně kolikrát se kolo otočí na dráze dlouhé 1.6 kilometrů?
 6. Zlatá nit
  gold_wire Z jednoho gramu zlata byl vytažen drátek dlouhý 2.3 km. Jaký je jeho průměr, pokud hustota Au je ρ=19.5 g/cm3?
 7. Mapa
  cycle_map Na turistické mapě zhotovené v měřítku 1 : 100000 je vzdálenost dvou míst po přímé silnici 5.3 cm. Za jak dlouho ujedeme tuto vzdálenost na kole, jedeme-li rychlostí 22 km/h ? Vyjádřete v minutách.
 8. Bazén
  bazen Pan Peter si nechal v zahradě postavit bazén ve tvaru čtyřbokého hranolu s kosočtverečnou podstavou, délka podstavné hrany je 11 m, vzdálenost protějších stěn bazénu je 7 m. Předpokládaná hloubka je 188 cm. Kolik hektolitrů vody spotřebuje pan Peter na
 9. Vodní nádrž
  akvarium_1 Vodní nádrž tvaru kvádru má šířku dna 2.1 m a délku dvakrát větší. Jak vysoko bude sahat voda, jestliže přiteče 15 litrů vody za sekundu a přítok bude otevřen 9 minut?
 10. Akvárium II
  akvarium_hranol Vypočítejte kolik skla potřebujeme na sestavení akvária tvaru kvádru s podstavou 37 cm × 64 cm a výškou 73 cm, pokud odpad tvoří 3%. Akvárium shora sklo nemá.
 11. Práce
  working_man Pracující pracuje 5 dní v týdnu a má 35 dní dovolené ročně. Vypočítejte kolik dní z roku pracuje a vyjádřete to v procentech. Rok uvažujte že má 52 týdnů.
 12. Valcová nádoba
  chemickelaboratorium1 Do válcové nádoby vlily 3.5 litru vody. Pokud měla nádoba průměr podstavy 3 dm, voda sahala přibližně do jaké výšky?
 13. Hliníkový drát
  drat Hliníkový drát o průměru 3 mm má celkovou hmotnost 1909 kg a hustotu 2700 kg/m3. Jak dlouhý je svazek drátu?
 14. Hrnec
  hrniec_1 Průměr hrnce je 38cm. Výška je 30cm. Kolik litrů vody se vejde do hrnce?
 15. Dlaždice 2
  wall-tiles-img-5 Kolik čtvercových dlaždic o obsahu 121 cm2 se musí objednat pro vydláždění čtvercové místnosti o straně délky 2,75 m?
 16. Akvárium 4
  akvarko_4 V akváriu tvaru kvádru s délkou 25 cm a šířkou 30 cm je 9 litrů vody. Vypočítejte obsah ploch, které jsou smáčené vodou.
 17. Dřevo
  wood_timber Hustota dřeva je 0,6g/cm3. Kolik bude vážit 1m3 dřeva?
 18. Úhly
  triangles_6 Zjisti zda mohou být uvedené hodnoty velikostmi vnitřních úhlů nějakého trojuhelníku: a) 23°10',84°30',72°20' b) 90°,41°33',48°37' c) 14°51',90°,75°49' d) 58°58',59°59',60°3'
 19. Zahrádkáři
  ceny Zahrádkáři platí městu za pronájem 1 m2 pozemku 3 Kč. Kolik zaplatí ročně? a) 2 hektary b) 2 ary 150 m2
 20. Nádrž
  24-022W_L Kolik minut trvá, než se naplní nádrž na 25 m krychlových vody, přitéká-li za hodinu 150hl?

Máš zajímavú úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož ji a my Ti ji zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.