Soustava rovnic + aritmetická posloupnost - slovní úlohy

 1. Úhly v trojúhelníku
  fun Úhly v trojúhelníku ABC tvoří aritmetický posloupnost, přičemž největší úhel má velikost γ=60°. Jak velké jsou ostatní úhly v trojúhelníku?
 2. Posloupnost
  Quadratic_equation V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=2304, d=2, an=95 Vypočítejte a1 a n.
 3. Úhly2
  triangles_10 Určete velikost nejmenšího vnitřního úhlu pravoúhlého trojúhelníku, jehož velikosti stran tvoří po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti.
 4. Čoko pyramída
  pyramid_choko Kolik čokolády je v 3. regálu, pokud v 8. regálu je 41 čokolád a v každém dalším regálu je o 7 čokolád více než v předchozím regálu.
 5. Sudá čísla
  numbers_44 Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 96. Urči tato čísla.
 6. Úhly
  rightTriangle Určete velikost nejmenšího vnitřního úhlu pravoúhlého trojúhelníku, jehož velikosti úhlů tvoří po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti.
 7. Liché čísla
  friends4_2 Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...
 8. Čísla roku 2016
  2016_hny Součet tří po sobě jdoucích celých čísel je 2016. Která čísla to jsou?
 9. AP 6
  progression_ao Vypočítejte prvních 5 členů aritmetické posloupnosti, je-li dáno: a2 – a3 + a5 = 20 a1 + a6 = 38
 10. AP - základy
  ap Určete první člen a diferenci pokud platí: a3-a5=24 a4-2a5=61
 11. Aritmetická posloupnost
  postupnost1_4 V AP platí: 5a2 + 7a5 = 90 s3 = 12 Vypočítej první člen a =? a diferenci d =?
 12. Čísla
  apple Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla.
 13. AP PT trojúhelník
  right_triangle_4 Délky stran pravoúhlého trojúhelníku tvoří aritmetickou posloupnost, delší odvěsna má 24 cm, jaký je jeho obvod a obsah?
 14. Najděte 2
  number_line_8 Najděte tři po sobě jdoucí celá čísla, jejichž součet je -693.

Omlouváme se, ale v této kategorii není mnoho příkladů.
Máš zajímavú úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož ji a my Ti ji zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?