Třetí odmocnina - slovní úlohy

 1. Padesát
  cubes2_4 Padesát malých kovových krychlíček s délko hrany 2cm bylo přetvořeno a z této hmoty byla vyrobena jedna velká krychle. Jaký je její povrch?
 2. Krychle
  cube_in_sphere Krychle je vepsána do koule o objemu 5504 cm3. Určete délku hrany krychle.
 3. Z9-I-4
  numbers_30 Katka si myslela pětimístné přirozené číslo. Do sešitu napsala na první řádek součet myšleného čísla a poloviny myšleného čísla. Na druhý řádek napsala součet myšleného čísla a pětiny myšleného čísla. Na třetí řádek napsala součet myšleného čísla a devíti
 4. Proměna kvádru
  cube Kvádr o rozměrech 16 cm, 17 cm a 8 cm se má přeměnit na kostku se stejným objemem. Jaká je její hrana?
 5. Eiffelova věž
  eiffel_tower Eiffelova věž v Paříži je 300 metrů vysoká, je zhotovena z oceli. Její hmotnost je 8000 tun. Jak vysoký bude model věže zhotoveného z stejného materiálu, pokud má vážit 1 kg?
 6. Hranol X
  hranol Hranol s hranami o délkách x cm, 2x cm a 3x cm a má objem 10368 cm3. Jakou velikost má povrch tohoto hranolu?
 7. Kužel
  truncated_cone_1 Rotační kužel s výškou h = 13 dm a poloměrem podstavy r = 4 dm rozřízneme rovinou rovnoběžnou s podstavou. Určitě vzdálenost vrcholu kužele od této roviny, jestliže vzniklé tělesa mají stejný objem.
 8. Rotační kužel
  cone_3 Objem rotačního kužele je 731 cm3 a strana kužele svírá s rovinou podstavy úhel 70°. Vypočítejte obsah pláště rotačního kužele.
 9. Koule
  steel_ball Tři kovové koule s objemy V1=69 cm3, V2=61 cm3 a V3=23 cm3 se ulila jedna koule. Určete její povrch.
 10. Válec
  valec Vypočítejte vnitřní rozměry nádoby tvaru rotačního válce, jejíž objem je 28 l, pokud se výška nádoby rovná průměru podstavy.
 11. Rotační kužel
  cone_2 Rotační kužel, jehož výška je rovna obvodu podstavy, má objem 1737 cm3. Vypočítejte poloměr podstavné kružnice a výšku kužele.
 12. Olovenná kostka
  pb_cube Vypočítejte hranu kostky zhotovené z olova, která váží 19 kg. Hustota olova je 11341 kg/m3.
 13. Dutá koule
  sphere_2 Ocelová dutá koule plave na vodě ponořena do poloviny svého objemu. Určete vnější poloměr koule a tloušťku stěny, pokud víte, že hmotnost koule je 0,5 kg a měrná hmotnost oceli je 7850 kg/m3.
 14. Tříletá inflace
  bread Cena rohlíků první rok stoupla o 4%, druhý rok mírně poklesla o 1%, třetí rok stoupla o 5%. Vypočítejte průměrný roční růst cen rohlíků.
 15. Plastelínový kuličky
  p_balls Plastelínový kuličky mají poloměry r1=38 mm, r2=94 mm. Z těchto kuliček se vymodelovala jedna velká koule. Vypočítejte poloměr r vzniklé koule.
 16. Odmocnina
  sq_root Použite větu o odmocňování odmocniny: ?
 17. Broky
  broky 2000 olověných broků o průměru 3 mm se slije v jednu kouli. Jaký bude její průměr?
 18. Povrch válce
  valec Průměr podstavy válce je třetina délky výšky válce. Vypočtěte povrch, je-li objem 2m3.
 19. Železná koule
  sphere_1 Železná koule má hmotnost 100 kg, hustota ρ = 7600 kg/m3. Vypočítejte objem, povrch a průměr koule.
 20. Rovnostranný válec
  3d Rovnostranný válec (v = 2r) má objem V = 156 cm3. Vypočítejte povrch tohto valce.

Máš zajímavú úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož ji a my Ti ji zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.