Nové slovní úlohy - strana 3

 1. Zmenšete
  percent_1 Zmenšete číslo 400 o 5%
 2. Trasa 2
  tourists Trasa turistického výletu meří 28cm na mapě s měřítkem 1:50000. Průměrná rychlost pochodu je 4km/h. Kolik kilometrů měří výlet? kolik hodin stráví žáci na cestě?
 3. Tři různé
  vahy2 Tři různé druhy čokoládových bonbónů jsou v ceně 18kč,24kč a 20kč za 10 dag(dříve dkg). Kolik kč bude stát 1kg směsi namíchané v poměru 1:5:4?
 4. Franta a Lojza
  kombajn Brigádník Franta sváže snop sena za 20 minut, Lojza za stejnou dobu pouze čtvrtinu. Kolik snopů svážou společně za 8 hodin?
 5. Vypočítejte 19
  map3 Vypočítejte obvod čtverce o obsahu 9 arů.
 6. Přítok 5
  inlet Přítok do studny má vydatnost 15 l/s. Za jak dlouho do studny natečou 3 m3 vody?
 7. Cyklista 16
  cyclist Cyklista jede rychlostí 54km/h . Kolik metrů ujede za 5 sekund?
 8. Vodorovná vzdálenost
  vlak2 Železniční trat ma stoupání 12 promile. O kolik metrů vystoupá na vodorovné vzdálenosti 4km? L
 9. 6 pracovníků
  workers 6 pracovníků opraví střechu za 5 dní. Po dvou dnech dva pracovníci onemocní. Za jak dlouho dokončí zbývající pracovníci střechu při stejném tempu práce?
 10. Jedna trojka
  dice Házíme dvěma hracími kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že: padne nejvíce jedna trojka?
 11. Přímky
  lines Najděte hodnotu t, pokud přímky 2tx + 5y-6 = 0 a 5x-4y + 8 = 0 jsou kolmé, rovnoběžné. Jaký úhel svírá každá z přímek s osou x, najděte úhel mezi čarami?
 12. Vypočítejte 18
  krychlicky Vypočítejte povrch krychle o objemu 262,144 cm3.
 13. Vypočítejte 17
  kuzel2 Vypočítejte plášt kužele o průměru podstavy 40cm a výšce kužele 50cm.
 14. Kruhová výseč 2
  vysek Vypočítejte obsah kruhové výseče dané úhlem 220 stupňů, je li poloměr kruhu 20cm. Výsledek zaokrouhlete na cm2
 15. Poloměr koule
  sphere2 Vypočítejte poloměr koule o objemu 6,2 dm3. Zaokrouhlete na centimetry.
 16. Obsah 16
  valec Obsah pláště válce je 307,72cm2 a průměr postavy 14cm. Vypočitejte jeho výšku s přesností na centimetry.
 17. Otazník
  numbers Urči, které číslo patří místo otazníku 25 -? - 205 - 610 -1825
 18. Trojuhelník z výšek
  triangles Existuje trujuhelník o výškach 4 7 a 10 metrů?
 19. Komín 4
  shadow Komín vrhá stín dlouhý 45 metrů. Metrová tyč stojící kolmo k zemi má stín dlouhý 90 cm. Vypočítej výšku komínu.
 20. Malíři 3
  painter Na vymalování školy poslala firma 4 malíře. Měli být hotovi za 12 dní. Po třech dnech jeden malíř onemocněl. Za jak dlouho vymalovali zbývající malíři školu?

Máš zajímavú úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož ji a my Ti ji zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.