Vodojem

Ve vodojemu tvaru kvádru je 1900 hl vody, výška vody je 2.5 m. Určete rozměry dna, pokud jeden rozměr je o 3.2 m větší, než druhý.

Výsledek

a =  7.26 m
b =  10.46 m

Řešení:

Textové řešení a =
Textové řešení b =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 2. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 3. Součin 9
  eq222_22 Součin dvou přirozených čísel je 323, jejich rozdíl je 2. Určete čísla.
 4. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 5. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 6. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 7. Kv. rovnica
  eq222_11 Riešte rovnicu (y+5/y-3) + (y+3/y-5) =3
 8. Rovnica - počet korenu
  photomath Dosaď postupně čísla /0,1,2,3/ do rovnice: (x - 1)(x - 3)(x + 1) = 0 Která z nich jsou jejím řešením? Existuje ještě další číslo, které je řešením této rovnice?
 9. Zlomek
  polynomial Pro jaké x se výraz ? rovna nule?
 10. Q rovnica
  eq2_9 riešte rovnicu: 1/c-3/2c=3/4
 11. Rovnice s absolutní hodnotou
  abs_graph Kolik řešení má rovnice ? v oboru reálných čísel?
 12. Druhá odmocnina
  parabola_2 Pokud je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, což je m?
 13. Soustava
  parabol_1 Vyřeš soustavu: (x+5)(y-2)=(x-1)(y+1) (x+1)(y+1)=(x+5)(y-1)
 14. Variace - druhé třídy
  fun_3 řešte rovnici: V(2, x+2)=90
 15. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 16. Děti
  children_3 Ve skupině je 42 dětí. Chlapců je tam o 4 více než dívek. Kolik je ve skupině chlapců a kolik dívek?
 17. Rovnice
  cubic Kolik reálných kořenů má rovnice ??