Vodojem

Ve vodojemu tvaru kvádru je 1900 hl vody, výška vody je 2.5 m. Určete rozměry dna, pokud jeden rozměr je o 3.2 m větší, než druhý.

Výsledek

a =  7.26 m
b =  10.46 m

Řešení:

Textové řešení a =
Textové řešení b =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 2. Součet 23
  kvader11_6 Součet délek všech hran kvádru jsou 4m. Přitom šířka je dvakrát kratší než délka a výška je sedmkrát delší než šířka . Urči rozměry kvádru. Děkuji lucka
 3. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 4. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 5. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 6. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 7. Kv. rovnica
  eq222_11 Riešte rovnicu (y+5/y-3) + (y+3/y-5) =3
 8. Rovnica - počet korenu
  photomath Dosaď postupně čísla /0,1,2,3/ do rovnice: (x - 1)(x - 3)(x + 1) = 0 Která z nich jsou jejím řešením? Existuje ještě další číslo, které je řešením této rovnice?
 9. Q rovnica
  eq2_9 riešte rovnicu: 1/c-3/2c=3/4
 10. Zlomek
  polynomial Pro jaké x se výraz ? rovna nule?
 11. Soustava
  parabol_1 Vyřeš soustavu: (x+5)(y-2)=(x-1)(y+1) (x+1)(y+1)=(x+5)(y-1)
 12. Variace - druhé třídy
  fun_3 řešte rovnici: V(2, x+2)=90
 13. Kino 4
  cinema_2 V kině je 1656 sedadel, v poslední řadě je 105 sedadel, v každé další je o 3 sedadla méně. Kolik je řad celkem v kině?
 14. Trouby
  pipes_1 Železné trubky ve skladu se ukládají do vrstev tak, že roury každé vrchní vrstvy zapadají do mezer spodní vrstvy. Do kolika vrstev se uloží 100 trubek, pokud nejsvrchnější vrstva má 9 trubek? Kolik trubek má nejspodnější vrstva?
 15. Kvadratická rovnice
  Parabola_tangent Kvadratická rovnice ? má kořeny x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítejte koeficienty b a c.
 16. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 17. Průsečíky s osami
  linear Vypočítej průsečíky s osami x a y funkce h:y=4/5x-3