Kvadratická rovnice

Kvadratická rovnice 7x**2+bx+c=0 ; ;

má kořeny x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítejte koeficienty b a c.

Výsledek

b =  -1106
c =  43680

Řešení:

Textové řešení b =
Textové řešení c =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 2. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 3. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 4. Rovnica - počet korenu
  photomath Dosaď postupně čísla /0,1,2,3/ do rovnice: (x - 1)(x - 3)(x + 1) = 0 Která z nich jsou jejím řešením? Existuje ještě další číslo, které je řešením této rovnice?
 5. Druhá odmocnina
  parabola_2 Pokud je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, což je m?
 6. Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 7. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 8. Kv. rovnica
  eq222_11 Riešte rovnicu (y+5/y-3) + (y+3/y-5) =3
 9. Soustava
  parabol_1 Vyřeš soustavu: (x+5)(y-2)=(x-1)(y+1) (x+1)(y+1)=(x+5)(y-1)
 10. Součin 9
  eq222_22 Součin dvou přirozených čísel je 323, jejich rozdíl je 2. Určete čísla.
 11. Kino 4
  cinema_2 V kině je 1656 sedadel, v poslední řadě je 105 sedadel, v každé další je o 3 sedadla méně. Kolik je řad celkem v kině?
 12. Variace - druhé třídy - II
  fun2_4 řešte rovnici: V(2, x+8)=72
 13. Reciproka
  parabola2 Vyřešte tuto rovnici: x + 5/x - 6 = 4/11
 14. Rovnice s absolutní hodnotou
  abs_graph Kolik řešení má rovnice ? v oboru reálných čísel?
 15. Variace - druhé třídy
  fun_3 řešte rovnici: V(2, x+2)=90
 16. Co je P
  eq2_12 PP plus P x P plus P = 160
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?