Trojúhelník ABC 2

Trojúhelník ABC má délky stran a = 14 cm, b = 20 cm, c = 7,5 cm. Zjisti velikosti úhlů a obsah tohoto trojúhelníku.

Výsledek

s =  20.75 cm
S =  37.308 cm2
α =  29.831 °
β =  134.714 °
γ =  15.455 °

Řešení:

Textové řešení s =
Textové řešení S =
Textové řešení α =
Textové řešení β =
Textové řešení γ =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Kosinovú větu přímo používá kalkulačka SUS trojúhelníku. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. Farmář
  field_2 Farmář by rád poprvé osel své malé pole. Potřebné množství osiva záleží na ploše. Pole má tvar trojúhelníku. Farmář už pole oplotil, takže zná délky stran: 119, 111 a 90 metrů. Najdeš vhodný způsob, jak zjistit plochu k osetí?
 2. Trojúhelník
  triangle_ABC_1 Trojúhelník má známé všechny tři strany a=5.5 m, b=5.3 m, c= 7.8 m. Jakou má trojúhelník plochu?
 3. Vektorový součet
  vectors Velikost vektoru u je 4, vektoru v je 10. Vektory svírají úhel 60 °. Jaká je velikost vektoru u + v?
 4. Věty
  pyt_triangle Z které věty přímo vyplývá platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku? ?
 5. Těžiště
  centre_g_triangle Vrcholy trojúhelníku ABC mají od přímky p po řadě vzdálenost 3 cm, 4 cm a 8 cm. Urči vzdálenost těžiště trojúhelníku od přímky p.
 6. Hora vysoká
  mountain Z krajních bodů základny 240m dlouhé a skloněné o úhel 18°15' je vidět vrchol hory ve výškových úhlech 43° a 51°. Jak je hora vysoká?
 7. Střední příčka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 8. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 9. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 10. Měřítko
  map_10 Zapiš měřítko vyjadřující, že zobrazený předmět byl zmenšen na třetinu.
 11. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 12. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 13. Trojice
  trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 38 studentů?
 14. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 15. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítejte: ?
 16. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 9 a 85 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 799.
 17. Akvárium
  zebra_fish Akvárium v obchodě se zvířátky má 8 zebra rybiček. Kolika různými způsoby může Peter vybrat 2 zebra rybiček?