Průměr známek

Třídy se srovnávají dle prospěchu. Ve třidách 3.A a 3.B bylo dosaženo těchto známek z předmětu statistiky.

známkapočet známek 3.A počet známek 3.B
výborný 4 6
chvalitebný 10 11
dobrý 12 9
dostatečný 5 4
nedostatečný 24


Která třída dosáhla lepší průměr?

Výsledek

3A =  2.727
3B =  2.676

Řešení:

Textové řešení 3A =
Textové řešení 3B =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru? Hledáte statistickou kalkulačku?

Další podobné příklady:

 1. Průměrná cena
  children_1 Šestá třída jela na zájezd na Moravu. Každý z 26 žáků zaplatil 320 Kč a škola ještě doplácela celkem 3510 Kč. Jaká byla průměrná cena zájezdu na žáka?
 2. Průměr
  avg Aritmetický průměr dvou čísel je 71.7. Jedno z čísel je 5. Vypočítejte druhé číslo.
 3. Průměr
  gaussian Průměr 7 čísel je 65. Jaký je jejich součet?
 4. Disjunktní
  sets Kolik prvků má sjednocení a průnik dvou disjunktních množin, pokud první množina má 1 prvků a druhá 8 prvků.
 5. Záplavová vlna
  flooding Záplavová vlna v jisté české obci způsobila, že z domů museli evakuovat 364 lidí. 50 z nich ubytovali na základní škole, 59 jejich prospalo u svých známých a ostatní odešli k příbuzným. Kolik lidí odešlo k příbuzným?
 6. Sčítání římských čísel
  roman Sečti a výsledek zapiš jako dekadická číslo: LIV + MCCCIX
 7. Zber papíru a láhví
  recycle Do naší školy chodí 1300 žáků. Každý žák sbíral plastové lahve nebo starý papír. Plastové lahve sbíralo 930 žáků a starý papír 600 žáků. Kolik žáků sbíralo současně plastové lahve i starý papír?
 8. Turistický deník
  mapa_17 Karel si na táboře vedl turistický deník. Po skončení tábora z deníku zjistil že 1 den ušel trasu dlouhou 7 km.3 den ušel cestu dvakrát delší než první den. Pátý a šestý den ušel stejně dlouhou trasu která za oba dny dohromady měřila 26 km. Zbývající dny
 9. Hotel
  hotel Hotel má p pater, na každém patře je i pokojů, z nichž je třetina jednolůžkových a ostatní jsou dvoulůžkové. Vyjádřete počet lůžek v hotelu.
 10. Zájezd
  family_10 Cena jednodenního zájezdu pro dospělého je 185 Kč. Sleva pro dítě je 50 Kč. Kolik korun bude stát zájezd čtyřčlennou rodinu(rodiče a dvě děti)?
 11. Číslo
  numbers_33 Které číslo zvětšené o tři se rovná svému trojnásobku?
 12. Zaokrouhli
  rounding 0.8009 zaokrouhli na jednotky, desetiny, setiny.
 13. Sedminásobek
  num_3 Sedminásobek čísla zmenšeného o 3 je tak velký jako trojnásobek téhož čísla zvětšeného o 7. Které číslo má tuto vlastnost?
 14. Pokud-pak rovnice
  triangles_10 Pokud platí 5x - 17 = -x + 7, pak x =
 15. Rovnica
  eq2_2 16+2x-7=5x+10-4x
 16. Platná číslice
  numbers Zaokrouhlete 520099219 na 2 platné čísla.
 17. Hodnota 3
  cubes52 Určete hodnotu výrazu 3x /2 - 5/2 - 0,5x + 1 pro x : a) x = 3 b) x = -3 c) x = 0