Úhly

Je pravda že sousední úhly nemají společné rameno?

Výsledek


Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Úhly kosočtverce
  rhombus2 Pokud je jeden úhel v kosočtverci rovný 159°, jak velký je k němu sousední úhel kosočtverce?
 2. Úhly
  angles_4 Vypočti: 127° 37' - 58° 48'
 3. Úhly na hodinách
  watch Určitě velikost úhlu, který proběhne minutová ručička za 50 minut.
 4. Komplementární úhly
  angles_2 Dva úhly jsou komplementární. Pokud je jeden úhel měří 10°, kolik měří druhý úhel?
 5. Pravoúhlý lichoběžník
  trapezoids Kolik pravých vnitřních úhlů má pravoúhlý lichoběžník?
 6. Rovnoramenný lichoběžník
  isoscele_trapezoid Lichoběžník YSED (YS||ED) je rovnoramenný. Velikost úhlu při vrcholu Y je 17 stupňů. Vypočítejte velikost úhlu při vrcholu E.
 7. Rovnoběžník
  rovnobeznik_2 V rovnoběžníku známe jeden vnitřní úhel 67°33`. Vypočtěte velikost ostatních vnitřních úhlů.
 8. Tupý úhel
  UholZSobr2 Jaký tupý úhel svírají ručičky hodin o 17:00?
 9. Zápis dekadických čísel
  numbers_34 Napiš v desítkové soustavě zkrácený i rozvinutý zápis těchto čísel : a) čtyři tisíce sedmdesát devět b) pět set jeden tisíc šest set deset c) devět milionů dvacet šest
 10. Výpočet výrazu
  numbers_38 Určite hodnotu výrazu s desetinnými čísly: (4.416356)-7.152+(74.855)=?
 11. Rovnice 26
  eq222_14 Řešte rovnici: 1/5. (a-3)-1/3. (a-5)=1
 12. Sčítání římských čísel
  roman Sečti a výsledek zapiš jako dekadická číslo: LIV + MCCCIX
 13. Úsečka
  line Dá se zkonstruovat úsečka, pokud známe z ní: center
 14. Číslo
  numbers2_6 Přičteme-li k jeho čtyřnásobku 9,dostaneme 33.Udělej zápis a vyřeš rovnici
 15. Lesní školka 4
  stromcek_2 V lesní školce po zimě zjistili, že jim vyhynula 1/10 smrčků. Za ně vysadili 193 nových smrčků. Kolik smrčků je v lesní školce?
 16. Rovnice 27
  eq222_15 Řešte rovnici: (2v+2)/8=(v-7)/4-v
 17. Zdeněk
  tanks_3 Zdeněk nabral 15l vody ze 100 litroveho sudu plného vody. Zapiš zlomkem, jakou část vody Zděnek nabral.