Mocnina

Číslo left( sqrt{ 7 * sqrt[ 10 ] { 7 } } right)**{ 9 } ; ; lze zapsat ve tvaru 7**x ; ; . Najděte hodnotu x.

Výsledek

x =  4.95

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Jankov otec
  penize_49 Jankov otec vložil 2. Ledna 2009 v bance na vkladní knížku částku 3 000 €. Banka poskytuje pro vklady do 5 000 € roční úrok 0,30%. Jankov otec však peníze vybral po osmi měsících. Jaký úrok v eurech mu připočten?
 2. Gp - 80
  gp_1 Součet prvních čtyř členů geometrické posloupnosti je 80. Určete jich pokud víte, že čtvrtý člen je 9 krát větší než druhý?
 3. Mocninka
  1power Vyjádřete výraz ? jako n-tu mocninu se základem 10.
 4. Polovina
  one_half Polovina z ? je: ?
 5. Rovnice
  cubic Kolik reálných kořenů má rovnice ??
 6. 5 členů
  pst3.JPG Napište prvních 5 členů geometrické posloupnosti a určete, zda je rostoucí/klesající: a1= 3 q= -2
 7. Osm členů
  fn Urči prvních osm členů geometrické posloupnosti, pokud a9=512, q=2
 8. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 9. Součin
  floring Součin dvou po sobě jdoucích lichých čísel je 8463. Které jsou to čísla?
 10. Kvadratická rovnice
  parabola_1 Řešte kvadratickou rovnici: 2x2-58x+396=0
 11. Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 225?
 12. 3-průměr
  chart V případě, že průměr (aritmetický průměr) ze tří čísel x, y, z je 50. Jaký je průměr čísel (3x +10), (3y +10), (3z + 10)?
 13. Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.
 14. Třída
  skola_24 V 7. Třídě je o 2 žáky více než v 8. Třídě. Kdyby se počet žáků 7. Třídy zvýšil o 7 a počet žáků 8. Třídy zvýšil o třetinu původního počtu, byl by v obou třídách stejný počet žáků. Kolik žáků je 7. A v 8. Třídě?
 15. Trigonometrie
  sinus Platí rovnost? ?
 16. Eliminační metoda
  rovnice_1 Řešte soustavu lineárních rovnic eliminační metodou: 5/2x + 3/5y= 4/15 1/2x + 2/5y= 2/15
 17. Soustava rovnic
  linsys Řešte následující soustavu rovnic o třech neznámých 3x+2y+3z=110 5x-y-4z=0 2x-3y+z=0