Součet členů

Jaký je součet prvních dvou členů AP, pokud d = -4,3 a a3 = 7,5 ?

Výsledek

s =  27.9

Řešení:

Textové řešení s =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 2. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 9 a 85 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 799.
 3. Po sobě
  progression Součet 10 po sobě jdoucích čísel je 105. Určete, o které čísla jde (napiš první a poslední).
 4. Řada
  fib Vašim úkolem je vyjádřit součet následující aritmetické řady pro n=14: S(n) = 11 + 13 + 15 + 17 + ... + 2n+9 + 2n+11
 5. AP - lehký
  sigma_1 Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 6. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 7. Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti a11=-14, d=-1
 8. Posloupnost
  seq_1 Zapište prvních 6 členů této posloupnosti: a1 = 5 a2 = 7 an+2 = an+1 +2 an
 9. Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.
 10. Košíky
  basket Určete, kolik je spolu všech jablek, pokud v prvním koši jsou 4 jablka a v každém dalším je o 29 jablek více než v předchozím a máme osm košíků.
 11. Strom
  tree_1 Určitý druh stromu roste v průměru o 0,5 cm za týden. Napište rovnici pro sekvenci-posloupnost, která představuje týdenní výši tohoto stromu v centimetrech, pokud se měření začalo, když měl strom 200 centimetrů.
 12. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 13. 900 tašek
  arithmet_seq 900 tašek dáme do 9 řad tak, aby v každé následující bylo o 5 méně. Kolik je v první řadě?
 14. Šetření po centoch
  penize.JPG První den si odložím 1 cent a každý další o cent víc. Kolik si naspořit za rok (365 dní)?
 15. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 16. Aritmetická postupnosť
  Arithmetic-medal a1 = 1 s40 = 1600 a40 = ?
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?