Ovce 2

Je méně než 500 ovcí, ale když se postaví do dvojřadu, trojřadu, čtyřřadu, pětiřadu nebo šestířadu, pokaždé zůstane jedna ovce.
Ale můžou se seřadit do sedmiřadu. Kolik je ovcí?

Výsledek

n =  301

Řešení:

a%b = a modulo b

n=7: n%2=1, n%3=1, n%4=3, n%5=2, n%6=1, n%7=0
n=14: n%2=0, n%3=2, n%4=2, n%5=4, n%6=2, n%7=0
n=21: n%2=1, n%3=0, n%4=1, n%5=1, n%6=3, n%7=0
n=28: n%2=0, n%3=1, n%4=0, n%5=3, n%6=4, n%7=0
n=35: n%2=1, n%3=2, n%4=3, n%5=0, n%6=5, n%7=0
n=42: n%2=0, n%3=0, n%4=2, n%5=2, n%6=0, n%7=0
n=49: n%2=1, n%3=1, n%4=1, n%5=4, n%6=1, n%7=0
n=56: n%2=0, n%3=2, n%4=0, n%5=1, n%6=2, n%7=0
n=63: n%2=1, n%3=0, n%4=3, n%5=3, n%6=3, n%7=0
n=70: n%2=0, n%3=1, n%4=2, n%5=0, n%6=4, n%7=0
n=77: n%2=1, n%3=2, n%4=1, n%5=2, n%6=5, n%7=0
n=84: n%2=0, n%3=0, n%4=0, n%5=4, n%6=0, n%7=0
n=91: n%2=1, n%3=1, n%4=3, n%5=1, n%6=1, n%7=0
n=98: n%2=0, n%3=2, n%4=2, n%5=3, n%6=2, n%7=0
n=105: n%2=1, n%3=0, n%4=1, n%5=0, n%6=3, n%7=0
n=112: n%2=0, n%3=1, n%4=0, n%5=2, n%6=4, n%7=0
n=119: n%2=1, n%3=2, n%4=3, n%5=4, n%6=5, n%7=0
n=126: n%2=0, n%3=0, n%4=2, n%5=1, n%6=0, n%7=0
n=133: n%2=1, n%3=1, n%4=1, n%5=3, n%6=1, n%7=0
n=140: n%2=0, n%3=2, n%4=0, n%5=0, n%6=2, n%7=0
n=147: n%2=1, n%3=0, n%4=3, n%5=2, n%6=3, n%7=0
n=154: n%2=0, n%3=1, n%4=2, n%5=4, n%6=4, n%7=0
n=161: n%2=1, n%3=2, n%4=1, n%5=1, n%6=5, n%7=0
n=168: n%2=0, n%3=0, n%4=0, n%5=3, n%6=0, n%7=0
n=175: n%2=1, n%3=1, n%4=3, n%5=0, n%6=1, n%7=0
n=182: n%2=0, n%3=2, n%4=2, n%5=2, n%6=2, n%7=0
n=189: n%2=1, n%3=0, n%4=1, n%5=4, n%6=3, n%7=0
n=196: n%2=0, n%3=1, n%4=0, n%5=1, n%6=4, n%7=0
n=203: n%2=1, n%3=2, n%4=3, n%5=3, n%6=5, n%7=0
n=210: n%2=0, n%3=0, n%4=2, n%5=0, n%6=0, n%7=0
n=217: n%2=1, n%3=1, n%4=1, n%5=2, n%6=1, n%7=0
n=224: n%2=0, n%3=2, n%4=0, n%5=4, n%6=2, n%7=0
n=231: n%2=1, n%3=0, n%4=3, n%5=1, n%6=3, n%7=0
n=238: n%2=0, n%3=1, n%4=2, n%5=3, n%6=4, n%7=0
n=245: n%2=1, n%3=2, n%4=1, n%5=0, n%6=5, n%7=0
n=252: n%2=0, n%3=0, n%4=0, n%5=2, n%6=0, n%7=0
n=259: n%2=1, n%3=1, n%4=3, n%5=4, n%6=1, n%7=0
n=266: n%2=0, n%3=2, n%4=2, n%5=1, n%6=2, n%7=0
n=273: n%2=1, n%3=0, n%4=1, n%5=3, n%6=3, n%7=0
n=280: n%2=0, n%3=1, n%4=0, n%5=0, n%6=4, n%7=0
n=287: n%2=1, n%3=2, n%4=3, n%5=2, n%6=5, n%7=0
n=294: n%2=0, n%3=0, n%4=2, n%5=4, n%6=0, n%7=0
n=301: n%2=1, n%3=1, n%4=1, n%5=1, n%6=1, n%7=0 <<<<<<=====Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

1 komentář:
#1
Žák
Vyšlo mě to stejně.Díky za pamoc

avatar

Chceš si vypočítat nejmenší společný násobek dvou nebo více čísel?

Další podobné příklady:

 1. Kytice
  flowers_1 Zahradník vázal kytice po 8 květech a žádný mu nezbyl. Pak zjistil, že mohl vázat kytice po 6 květech a také by mu žádný nezbyl. Kolik měl zahradník minimálně a maximálně květů, jestliže jich měl více než 50 a méně než 100?
 2. Bonboniéra
  bonbons_8 Kolik bonbónů má Renata v bonboniéře? Je jich méně než 50, může je rozdělit spravedlivě svým pěti popřípadě i šesti kamarádkám a ještě na ni a jejího brášku po jednom bonbónu zbude. Kolik je v bonboniéře bonbónů?
 3. Poštovní známky
  znamky_1 V zásuvce psacího stolu bylo 301 poštovních známek. Byly to známky za 2,3 a 5 korun. Počet každého druhu lze zapsat trojciferným číslem. Celková cena všech známek je 1003 Kč. Kolik bylo kterých známek?
 4. Závorky
  casino_1 Doplň do výrazu 1 + 2x3 - 4x5 : 6 a/jeden pár závorek, tak aby výsledek byl co největší b/jeden pár závorek, tak aby výsledek byl co nejmenší
 5. Myška
  mouses myška hryzka má 27 krychliček, které k sobě poskládala do velké krychle. Potom na každé straně vyhryzala prostřední krychličku a ještě krychličku uprostřed. Myška má 4 děti. potom podélně krychly rozřeše. Kolik krychlí a jaký tvar dostanou 4 myšky?
 6. Zápis dekadických čísel
  numbers_34 Napiš v desítkové soustavě zkrácený i rozvinutý zápis těchto čísel : a) čtyři tisíce sedmdesát devět b) pět set jeden tisíc šest set deset c) devět milionů dvacet šest
 7. Dělník
  5962705_ad Dělník pořezal tlusté poleno na 6 ks za 30 min. Za jak dlouho pořezal poleno na 12 ks?
 8. Tanec 2
  soviet Taneční skupina se připravuje na vystoupení. programu mají tance v páru, čtveřicich a pěticích. Kolik členů musí mít skupina, aby mohla tančit všechny tyto tance a každého tance se zúčastnili všichni její členové
 9. Nikdo
  test_15 Nikdo nedostal horší známku než trojku, třetina třídy dostala jedničku, dvě pětiny dvojku a osm žáků mělo trojku. Kolik žáků mělo jedničku, dvojku?
 10. Ozubené soukolí
  ozub_kola V ozubeném soukolí zapadá kolečko s 20 zuby do kolečka s 36 zuby. Před spuštěním stroje je obarvený zub menšího kolečka v označené mezeře mezi zuby většího kolečka. Kolikrát se po spuštění stroje kolečka otočí, než obarvený zub opět zapadne do označené me
 11. Přístav
  port V přístavu kotví čtyři lodě. Společně vyplouvají z přístavu. První loď se do přístavu vrací vždy po dvou týdnech, druhá po 4, třetí po 8 a čtvrtá po 12 týdnech. O kolik týdnů se poprvé zase všechny lodě setkají v přístavu?
 12. Ozubené soukolí
  prevod Ozubené soukolí je sestaveno ze dvou kol, jedno má 88 a druhé 56 zubů. Kolikrát se otočí menší kolo, aby do sebe kola zapadala stejnými zuby jako na počátku? Kolikrát se otočí větší kolo?
 13. Kronika
  books_8 Od začátku roku si žáci 4.b psali kroniku. Bylo v ní všechno, co spolu zažili, a velmi jim na ní záleželo. Jenže jednoho dne se kronika ztratila. V pondelí zůstalo po vyučování ve třídě pět žáků, aby všechno prohledali. Hledali všude, dokonce uklidili i n
 14. Kolečka
  trojkolka_1 Honza měl ve stavebnici 19 koleček. Všechna tato kolečka použil při stavbě tříkolek a koloběžek. Kolik sestavil úplných koloběžek a kolik tříkolek? Najděte všechna řešení.
 15. Žáci 2
  ratios_2 Ředitel školy uvažoval zda rozdělení žáky při orientační závodě do skupin po 4,5,6,9 nebo 10. Kolik musí mít nejméně škola žáků jestli že jsou možné všechny varianty?
 16. Švestky v2
  plumbs_1 Na míse leží švestky. Kolik jich tam museli nejméně mít, aby mohli podělit stejným dílem 8,10 i 12 dětí?
 17. Určete 6
  zosity_4 Určete nejmenší možný počet sešitů, které by se daly rozdělit na hromádky po 6, 8, 9 nebo 10 kusech.