GP - 10 členů

Geometrická posloupnost má 10 členů. Poslední dva členy jsou 2 a -1. Kolikátý člen je -1/16?

Výsledek

x =  14

Řešení:

Textové řešení x =
Textové řešení x = : č. 1Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

1 komentář:
#1
Dr Math
i kdyz se to nejak bije s n=10 cleny...

avatar

K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Geometrická posloupnost 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je dána geometrická posloupnost a3 = 7 a12 = 3. Vypočtěte s23 (= součet prvních 23 členů této posloupnosti).
 2. 5 členů
  pst3.JPG Napište prvních 5 členů geometrické posloupnosti a určete, zda je rostoucí/klesající: a1= 3 q= -2
 3. Osm členů
  fn Urči prvních osm členů geometrické posloupnosti, pokud a9=512, q=2
 4. AP vloženie
  series_1 Mezi čísla 8 a 20 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 196.
 5. Geometrická 5
  sequence O členy geometrické posloupnosti víme že: ? ? Vypočítej a1, q Děkuji mooooc
 6. Desátý
  10 Vypočtěte desátý člen geometrické posloupnosti je-li dáno: a1=1/2 a q=2
 7. Kvocient či koeficient
  fun1_1 Určete kvocient a druhý člen GP, pokud a3=10, a1+a2=-1,6 a1-a2=2,4.
 8. Kvocient a třetí člen
  eq222_1 Určete třetí člen GP, pokud a1 + a2 = 36 a a1 + a3 = 90. Vypočtěte kvocient.
 9. Geometrická posloupnost 2
  exp_x Daná je geometrická posloupnost a1=7.6, kvocient q=0.4. Vypočítejte a20.
 10. Kvocient GP
  gp Určete koeficient této posloupnosti: 7,2; 2,4; 0,8
 11. Posloupnost
  mandlebrot Najděte společný poměr (tzv. kvocient, resp. koeficient) posloupnosti -3, -1.5, -0.75, -0.375, -0.1875 . Poměr zapište jako desetinné číslo zaokrouhleno na desetiny.
 12. Kvocient GP
  geometric_1 Určete kvocient GP, pokud a1=5 a a1+a2=12.
 13. Geometrická posloupnost
  fractal Mezi čísla 4 a -12500 vložte 4 čísla, aby tvořily geometrickou posloupnost.
 14. Třetí člen
  seq_6 Určete třetí člen AP, pokud a4 = 93, d = 7,5.
 15. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 16. Trojice
  trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 38 studentů?
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?