Kvízová

Rovnoramenný trojúhelník má dvě strany dlouhé 7 km a 39 km.

Jak dlouhá je třetí strana?

Výsledek

x =  39 km

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. 3-úhelník 3
  triangle_3 Dva úhly v trojúhelníku jsou 90° a 60°. Má trojúhelník nejméně dvě stejné strany?
 2. Střední
  sierpinski_1 Trojúhelník, jehož strany jsou střední příčky trojúhelníku ABC má obvod 45. Jaký obvod má trojúhelník ABC?
 3. Délky stran
  red_triangle Pro kolik přirozených čísel x, může být 16, 15 a x délkami stran trojúhelníku?
 4. Znáš velikost
  triangle_1212_1 Znáš velikost dvouch vnitřních úhlu trojúhelníku alfa = 40° beta = 60°. Dopočítej velikost třetího vnitřního úhlu.
 5. 3-úhelník 2
  1triangle Může být nejmenší úhel v trojúhelníku větší než 60°?
 6. 3-úhelník
  triangle2 Může být největší úhel v trojúhelníku menší než 20°?
 7. Trojúhelník P2
  1right_triangle Může mít trojúhelník dva pravé úhly?
 8. Táboř 4
  children_10 Na táboře šla jednoho dne polovina chlapců na výlet, třetina se šla koupat a 17 chlapců mělo různé služby v táboře. Kolik chlapců bylo celkem na táboře? Kolik chlapců bylo na výletě a kolik se jich koupalo?
 9. Rovnice 29
  eq222_18 Řešte následujíci rovnici: 2 ( 2x + 3 ) = 8 ( 1 - x) -5 ( x -2 )
 10. Přímé úměry
  direct_relationship z daných námětů sestav příklady přímé úměry: počet dělníků, počet výrobků, čas na jeden výrobek, počet pracovních hodin, výše výdělku.
 11. Rovnica
  eq2_2 16+2x-7=5x+10-4x
 12. Alej
  stromy_6 Alej měří a metrů. Na začátku a na konci je zasazen topol. Kolik dalších topolů třeba dosadit, aby vzdálenost mezi topoly byla 15 metrů?
 13. Zaokrouhli
  rounding 0.8009 zaokrouhli na jednotky, desetiny, setiny.
 14. Rovnica
  rovnica Řešte rovnici: 5-y/3-6-4y/5=0
 15. Mirek a Zuzka
  mo_1 Obdélník je rozdělený na 7 políček. Na každé políčko se má napsat právě jedno z čísel 1, 2 a 3. Mirek tvrdí, že to lze provést tak, aby součet dvou vedle sebe napsaných čísel byl pokaždé jiný. Zuzka naopak tvrdí, že to možné není. Rozhodněte, kdo z nich
 16. Rovnice
  linear_eq Řešte rovnici a provedte zkoušku: 1-(x-x/7-1/7)= 7-9x/2 +5/2
 17. Rovnice jednoduchá
  eq_1 Řešte následující jednoduchou rovnici: 2. (4x + 3) = 2-5. (1-x)