Do akvária

Vejde se do akvária tvaru kvádru o rozměrech a = 3 dm b = 6 dm c = 5 dm 30 litrů vody?

Výsledek

x =  1

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

2 komentáře:
#1
Žák
Nechápu. Otázka je "Vejde se...?" Odpověď by tudíž měla být ANO nebo NE. Ne x=?

#2
Žák
Jo vejde

avatar

Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?

Další podobné příklady:

 1. Bagrista
  digging_3 Bagrista vykopal výkop o rozměrech 10mx20m a hluboký 30 cm. Kolik tun kamene potřebuje k jeho zavezení.
 2. Sedm litrů
  hrnec Hrnec představuje válec s objemem V=7l a vnitřním průměrem d=20cm. Vypočítejte jeho hloubku.
 3. Jaký průměr
  juice_5 Jaký průměr bude mít 20 cm vysoký kartonové obal na džus, aby se do něj vešlo jedna polovina litrů?
 4. Bazén
  praded Objem vody v městském bazénu s obdelníkovým dnem je 6998,4 hektolitrů. Propagační leták uvádí, že kdybychom chtěli všechnu vodu z bazénu přelít do pravidelného čtyřbokého hranolu s podstavnou hranou rovnající se průměrné hloubce bazénu, musel by být hrano
 5. Venkovní
  cylinder_13 Venkovní bazén má tvar válce s vnitřním průměrem 3,6 m a hloubkou 1,2 m. a) jak dlouho se bude napoustet, když pritekaji 2 litry vody za sekundu? b) kolik korun bude stát jedno napouštění bazénu? (zjisti cenu 1 m3 vody. )
 6. Jak vysoko 2
  valec2_16 Jak vysoko bude sahat 1 litr vody ve válcové nádobě s průměrem dna 8 cm?
 7. Rotační kužel 6
  kuzel_2 V rotačního kuželu = 100π S rotačního kuželu = 90π v=? r=?
 8. Věz vysílače
  tower_3 Věz vysílače je v 80 metrech výšky stabilizována k zemi 4 ocelovými lany ukotvenými v zemi 60 metrů od paty věže. Vypočítejte, kolik metrů ocelového lana bylo potřeba ke stabilizaci vysílací věže. Použité ocelové lano má kruhový průřez o poloměru 2 cm.
 9. Průměr 28
  cylinder_12 Válcová nádoba má mít objem 1 litr a její výška bude 15 cm. Jaký bude její průměr?
 10. Železná koule
  damper_sphere Železná koule má hmotnost 100 kilogramů. Vypočítejte objem, poloměr a povrch pokud hustota železa je ró = 7,6g/cm krychlový.
 11. Krychle 43
  cubes_28 Krychle má hranu o délce 25 cm. Rozřežeme jí na malé krychličky o straně 5 cm. Kolik nám zbyde těchto malých krychliček, když z nich sestavíme novou krychli o délce hrany 20 cm?
 12. Úhlopříčka
  hranol222_2 Tělesová úhlopříčka pravidelného čtyřbokého hranolu svírá s podstavou úhel 60 stupňů, délka hrany postavy je 10 cm. Jaký je objem tělesa?
 13. 3boký jehlan
  TriangularPyramid Jaký je objem pravidelného trojbokeho jehlanu se stranou 3cm?
 14. Povrch 12
  cube_diagonals_5 Povrch krychle je 500cm2, kolik cm3 bude její objem?
 15. Kostky
  cubes3_9 Jaký je počet 1 cm kostek potřebných na složení 4 cm kostky?
 16. Krychle
  cube_in_sphere Krychle je vepsána do koule o objemu 3586 cm3. Určete délku hrany krychle.
 17. Objem 9
  cube_diagonals_6 Povrch kryhle je 61,44 cm2. Vypočítej její objem.