Neznámé číslo

Kterého čísla sedminásobek je právě o tolik větší než 27, o kolik je číslo menší než 29?

Výsledek

x =  7

Řešení:


7x-27 = 29-x

8x = 56

x = 7

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

2 komentáře:
#1
Žák
pánové a dámy nevím jak vy ale já tu otázku nechápu.....

#2
Žák
tohle vymýšlel někdo kdo má z matiky za 5

avatar

K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Nejbližší číslo
  numbers2_31 Najdi nejbližší přirozené číslo k číslu 4,456 k číslu 44,56 a k číslu 445,6 děkuji a promiňte moji neznalost.
 2. Dělitelnost
  divisibility Je číslo 971943 dělitelné číslem 5?
 3. Omyl
  minus Božena se při počítání ve škole zmýlila. Namísto toho, aby číslo 22 přičetla, odečetla ho. Jaký je rozdíl mezi jejím výsledkem a správným výsledkem?
 4. Opice
  monkey Do studny hluboké 29 metrů spadla opice. Každý den se jí daří vyškrábat se 3 metry, v noci však spadne zpět o 2 metry. Na který den se opice dostane ze studny?
 5. Součet 22
  eq1_10 Součet i podíl dvou čísel se rovná 10. Která čísla to jsou?
 6. Třída
  pytagoras_class Když se Pythagora ptali, kolik žáků navštěvuje jeho školu, odpověděl: "Polovina žáků studuje matematiku, 1/4 hudbu, 1/7 mlčí a kromě toho jsou ve škole i tři děvčata". Kolik žáků měl Pythagoras ve škole?
 7. Prádlo
  snura Maminka potřebuje 6 šnur na prádlo dlouhých 360cm. Šnura se prodává v délce 8m. Kolik takovýchto šnur musí maminka koupit, jestliže žádnou nechce mít nastavenou? Kolik zaplatí za šnury, když 1kus stojí 24kč?
 8. Kolik trojúhelníků
  496_triangle Ivo chce narýsovat všechny trojúhelníky, jejichž dvě strany mají délku 4cm a 9 cm a také délka třetí strany je vyjádřena celými centimetrů. Kolik trojúhelníků musí narýsovat?
 9. Cihla
  brick Cihla váží 6 kg a půl cihly. Kolik váží jedna cihla?
 10. Trať Mládeže
  tunel Trať Mládeže z Hronské Dúbravy do Banské Štiavnice, jejíž ohlášené zrušení vzbudilo značný mediální ohlas a odpor veřejnosti, má náklad 6.3 eura na hlavu při tržbě 13 centů. Vypočítejte jaká je nutná dotace státu, pokud se na výlet touto tratí vybere sku
 11. Jednoduchá rovnice 3
  eq222_33 Rěšte rovnici: 3968-x=3179
 12. Zbytky
  dividing Daná je množina čísel { 170; 244; 299; 333; 351; 391; 423; 644 }. Dělte tato čísla číslem 66. Určete množinu zbytků a jako výsledek udejte součet těchto zbytků.
 13. Celé čísla
  calculator_mechanical Může být součet dvou celých čísel menší než jejich rozdíl?
 14. Výraz
  numbers2_48 Vyhodnoťte výraz: -6-2 (4-8) -9
 15. Vypočítejte 12
  numbers_49 Vypočítejte trojnásobek poloviny rozdílu čísel 7,5 a 2,1,
 16. Najdi 5
  numbers_49 Najdi tři po sobě jdoucí čísla, jejichž součet je 630 000.
 17. Výraz
  numbers_49 Vypočítejte: (-1)2 . 12 – 6 : 3 + (-3) . (-2) + 22 – (-3) . 2