Rýze kvadratická rovnice

Řešte ryze kvadratickou rovnici -10x**2 +3 = 0 $  $ .

Výsledek

x1 =  0.55
x1 =  -0.55

Řešení:

Textové řešení x__1 =
Textové řešení x__1 = : č. 1Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Kvadr. rovnica
  eq2_4 Rešte kvadratickou rovnici: ?
 2. Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 3. Součin
  floring Součin dvou po sobě jdoucích lichých čísel je 8463. Které jsou to čísla?
 4. Q rovnica
  eq2_9 riešte rovnicu: 1/c-3/2c=3/4
 5. Kv. rovnica
  eq222_11 Riešte rovnicu (y+5/y-3) + (y+3/y-5) =3
 6. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 7. Kvadratická rovnice
  Parabola_tangent Kvadratická rovnice ? má kořeny x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítejte koeficienty b a c.
 8. Zlomek
  polynomial Pro jaké x se výraz ? rovna nule?
 9. Čtverec čísla
  squared-number Pokud ji čtverci celého čísla připočteme číslo 31, dostaneme čtverec hned po něm následujícího čísla. Jaké je původní číslo?
 10. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 11. Rovnice
  rovnice_3 Řešte rovnici: 1 / 2x-2 / 8x = 1/10; Výsledek zapište jako desetinné číslo.
 12. Bonbóny
  friends Peter měl pytlík bonbónů. Chtěl se s nimi podělit se svými kamarády. Kdyby jim dal po 30 bonbónů, zůstalo by mu 62 bonbónů. Kdyby jim dal po 40 bonbónů, chybělo by mu 8 bonbónů. Kolik měl Peter kamarádů?
 13. Neznámé číslo
  nums Urči neznámé číslo, jehož 1/5 je o 40 větší než desetina tohoto čísla.
 14. Neznámé číslo 17
  eq222_5 kdybich součet čísel 70 a neznameho čísla zmenšil třkrát, dostal bych 100 . jaké je neznáme číslo?
 15. Odmocniny
  roots Čemu se rovná součin druhých odmocnin z 295936?
 16. Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 225?
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?