Rýze kvadratická rovnice

Řešte ryze kvadratickou rovnici -10x**2 +3 = 0 $  $ .

Výsledek

x1 =  0.55
x1 =  -0.55

Řešení:

Textové řešení x__1 =
Textové řešení x__1 = : č. 1Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Kvadratická rovnice
  parabola_1 Řešte kvadratickou rovnici: 2x2-58x+396=0
 2. Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 3. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 4. Součin
  floring Součin dvou po sobě jdoucích lichých čísel je 8463. Které jsou to čísla?
 5. Čtverec čísla
  squared-number Pokud ji čtverci celého čísla připočteme číslo 31, dostaneme čtverec hned po něm následujícího čísla. Jaké je původní číslo?
 6. Zlomek
  polynomial Pro jaké x se výraz ? rovna nule?
 7. Kv. rovnica
  eq222_11 Riešte rovnicu (y+5/y-3) + (y+3/y-5) =3
 8. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 9. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 10. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 11. Rovnice
  circle_eq Reš rovnici: 12-(12-5x)=3x+(x-4)
 12. Bonbóny
  friends Peter měl pytlík bonbónů. Chtěl se s nimi podělit se svými kamarády. Kdyby jim dal po 30 bonbónů, zůstalo by mu 62 bonbónů. Kdyby jim dal po 40 bonbónů, chybělo by mu 8 bonbónů. Kolik měl Peter kamarádů?
 13. Neznámé číslo 17
  eq222_5 kdybich součet čísel 70 a neznameho čísla zmenšil třkrát, dostal bych 100 . jaké je neznáme číslo?
 14. Neznámé číslo
  nums Urči neznámé číslo, jehož 1/5 je o 40 větší než desetina tohoto čísla.
 15. Rovnice 2
  cyklo_3 1/ 5(x-1)-7=17-3(1-x) 2/ 3(y-2)-4y=2-(1+2y)
 16. Odmocniny
  roots Čemu se rovná součin druhých odmocnin z 295936?
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?