Bytovka

Lenka měla 22 kostek na stavbu bytovky, která má tři kostky do výšky, dvě kostky do šířky a čtyři do délky.

Podařilo se jí postavit bytovku s těmito kostkami?

Výsledek
Řešení:

Textové řešení 0=Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto slovní úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

Další podobné příklady:

 1. Krychle rohy
  2cube Z dřevěných krychle o hraně 64 cm bylo v 3 rozích odříznuté krychle s hranou 4 cm. Nejvíce kolik krychlí s hranou 4 cm se dá z dané kostky ještě odříznout?
 2. Hlodavci
  guineapig Honza měl tři klece (černou, stříbrnou, zlatou) a tři zvířata (morče, potkana a tchoře). V každé kleci bylo jedno zvíře. Zlatá klec stála nalevo od černé klece. Stříbrná klec stála napravo od klece s morčetem. Potkan byl v kleci napravo od stříbrné klece
 3. Sčítání římských čísel
  roman Sečti a výsledek zapiš jako dekadická číslo: LIV + MCCCIX
 4. Porovnej
  compare Porovnej pomocí znaků >, <, =: 85.57 ? 80.83
 5. Voda
  cuboid_9 Do nádrže tvaru kvádru o rozměrech 450mm a 600mm a výšce 900mm byly nality 2 hl vody. Kolik litrů vody je třeba dolít, aby nádrž byla plná?
 6. Akvárium
  akvarium Doma máme akvárium tvaru kvádru se čtvercovou podstavou a otec nalil do něj 85 litrů vody. Délka hrany podstavy je 54 cm. Do jaké výšky sahá voda?
 7. Požární nádrž
  pool_3 Jak hluboká je požární nádrž s rozměry dna 7m a 12m, je-li naplněná 420m3 vody?
 8. Trojúhelník
  triangle_inequality Výpočtem zjistěte, zda je možné sestrojit trojúhelník s délkami stran 28 31 34.
 9. Krabice
  kvadr_sit Krabice tvaru kvádru má rozměry 30 cm, 25 cm a 40 cm. Načrtni její síť a vypočítej povrch krabice.
 10. Převod
  water_3 Kolik litrů vody je 123 metrů krychlových?
 11. Výkop 5
  truck_8 Vykopaná zemina zvětší na hromadě objem o 1/3. Lze odvézt na korbě nákladního auta s rozměry 6 m, 2,5 m a 1,8 m zeminu pocházející z výkopu na bazén tvaru kvádru s rozměry 5 m, 2 m a 1,5 m?
 12. Roznásobení
  plusminus_2 Upravte výraz: (a-2)*(a-b+5)
 13. Bedny 3
  merunky_1 V jedné bedně je 360 meruněk, ve druhé jich je méně. Když přeložím z první do druhé bedny 50 meruněk bude v obou bednach stejně. Kolik meruněk bylo na začatku v druhe bedně?
 14. Hektolitre
  lahev V obchodě měli 3hl vody. Kolik je to litrových láhví?
 15. Pokud-pak rovnice
  triangles_10 Pokud platí 5x - 17 = -x + 7, pak x =
 16. Lehká rovnice
  eq1 Řešte lehkou rovnici: 2y+3 + 3y = 3y+2
 17. Kvádr 2
  cuboid4 Objem kvádru je 1000 m krychlových. Hrana b=8m, hrana c=12.5m. Jak dlouhá je strana a ?