Kužel

Vypočítej objem a povrch kužele, pokud průměr podstavy je d = 17 cm a strana kužele svírá s rovinou podstavy úhel 38°48'.

Správný výsledek:

V =  517,1 cm3
S =  518,2 cm2

Řešení:

D=17 cm r=D/2=17/2=172=8.5 cm S1=π r2=3.1416 8.52226.9801 cm2 A=38.8  h=r tanA=r tan38.8 =8.5 tan38.8 =8.5 0.804021=6.83418 V=13 S1 h=13 226.9801 6.8342=517.1 cm3D=17 \ \text{cm} \ \\ r=D/2=17/2=\dfrac{ 17 }{ 2 }=8.5 \ \text{cm} \ \\ S_{1}=\pi \cdot \ r^2=3.1416 \cdot \ 8.5^2 \doteq 226.9801 \ \text{cm}^2 \ \\ A=38.8 \ ^\circ \ \\ h=r \cdot \ \tan A ^\circ =r \cdot \ \tan 38.8^\circ \ =8.5 \cdot \ \tan 38.8^\circ \ =8.5 \cdot \ 0.804021=6.83418 \ \\ V=\dfrac{ 1 }{ 3 } \cdot \ S_{1} \cdot \ h=\dfrac{ 1 }{ 3 } \cdot \ 226.9801 \cdot \ 6.8342=517.1 \ \text{cm}^3
s=h2+r2=6.83422+8.5210.9067 cm S=S1+π r s=226.9801+3.1416 8.5 10.9067=518.2 cm2s=\sqrt{ h^2 + r^2 }=\sqrt{ 6.8342^2 + 8.5^2 } \doteq 10.9067 \ \text{cm} \ \\ S=S_{1} + \pi \cdot \ r \cdot \ s=226.9801 + 3.1416 \cdot \ 8.5 \cdot \ 10.9067=518.2 \ \text{cm}^2Naše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby, které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!

Napište nám prosím svůj komentář ku úloze - postřehy, myšlenku nebo se něco zeptejte. Děkujeme že si takto pomáháme navzájem - žáci, studenti, učitelé, rodiče a tvůrci příkladů.

Zobrazuji 3 komentáře:
#
Žák
proč je tam dva pí er es

#
Dr Math
ano, chybicka se vloudila a jsme ji opravili... dekujeme !

#
Žák
potrebuji poradit s prikladem Vypočítej objem kužele, který má poloměr 6 m a výšku 9 m.
b) teď si vypočítej velkost podstavy, zaokrouhli na celá čísla, v čtverečních metrech

avatar

Tipy na související online kalkulačky
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Další podobné příklady a úkoly:

 • Základní 2
  kuzel2 Základní parametry rotačního kužele jsou: Poloměr podstavy 5 cm Výška kužele 12 cm a strana kužele 17 cm. Vypočítej: a/objem kužele b/povrch kužele
 • Je dán 8
  kuzel3 Je dán rotační kužel: r = 6,8 cm s = 14,4 cm vypočítejte obsah plášte S2, výsku h a objem V.
 • Objem 20
  kuzel2 Objem kužele je 9,42 cm3 a jeho průměr podstavy je 3 cm. Vypočtěte 1/výšku kužele 2/stranu kužele 3/povrch kužele
 • Do kterého
  kornout Do kterého ze sáčků ve tvaru pláště rotačního kužele se vejde větší množství pražené kukuřice? První sáček má výšku 20 cm a délka jeho strany je 24 cm, druhý sáček má poloměr podstavy 10 cm a výšku 25 cm.
 • Objemový poměr
  inside_cone Vypočtěte objemový objemů poměr kuliček opsané (poloměr r) a vepsaných (průměr ρ) do rovnostranného rotačního kužele.
 • Rovnostranny kužel
  kuzel_rs Do nádoby tvaru rovnostranného kužele, jehož podstava má poloměr r = 6 cm nalijeme tolik vody, že se naplní jedna třetina objemu kužele. Do jaké výšky bude sahat voda, pokud kužel obrátíme dnem vzhůru?
 • Hranoly
  hranol4b Otázka č.1: Hranol má rozměry a = 2,5cm, b = 100mm, c = 12cm. Jaký je jeho objem? a) 3000 cm2 b) 300 cm2 c) 3000 cm3 d) 300 cm3 Otázka č.2: Podstava hranolu je kosočtverec s délkou strany 30 cm a výškou 27 cm. Výška hranolu je 5dm. Jaký je objem hranolu?
 • Těžítko 2
  jehlan_2 Vypočítejte hmotnost těžítka tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou délky 4 cm a tělesovou výškou 6 cm, je-li zhotoveno z materiálu o hustotě 8 g/cm3 .
 • Kolik 55
  balloon Kolik m2 materiálu je potřeba na zhotovení balonu tvaru koule, který má objem 950 m3?
 • Kolik
  wood_1 Kolik m2 desek 10mm hrubých třeba na zhotovení 12 bedýnek na květiny? Rozměry bedničky jsou 180,150 a 1500 mm.
 • Jakou 6
  stromcek Jakou hmotnost má dvacet smrkových klad (tvar válce), které mají průměr 30 cm a jsou 4 m dlouhé?
 • Jeden 6
  koule_krychle_1 Jeden krychlový decimetr bronzu má hmotnost přibližně 8,7 kg. Urči hmotnost koule (průměr 32 cm), výsledek zaokrouhli na kilogramy.
 • Plynojem
  sphere_tank Plynojem ma tvar koule o průměru 14m. Kolik m3 plynu se do něj vejde?
 • Válcovitá
  valec2 Válcovitá nádoba o průměru 1,8 m obsahuje 2 000 litrů vody. Do jaké výšky sahá voda?
 • Z koule
  balls2 Kolik hliněných kuliček o poloměru 1 cm lze vyrobit z koule hlíny o poloměru 8 cm?
 • Sud na
  cylinder_1 Sud na vodu, r= 60cm, v=90cm. Kolik litru vody se do nej vejde?
 • Komolý kužel
  frustum-of-a-right-circular-cone Vypočtěte objem komolého kužele, jehož dna se skládají z vepsaného kruhu a kruhu odepsaného na protilehlých stěnách kostky s délkou hrany a = 1.