Daughters

The man conducting the census asks a woman to age of three daughters. Woman says when multiply the age getnumber 72; if their ages add up, get a number of our house, as you see. The man says: That is not enough to calculate their ages. She says: my oldest daughter has a cat with a wooden leg. The man replies: So now I know their age.

How old are her daughter?
#0 xxx() called at [/LinSys.php:671]
#1 LinSys::tryIntegerEquations(Array ([0] => s,[1] => x,[2] => y,[3] => z), Array ([0] => x*y*z = 72,[1] => x y s = x+y+z), 1) called at [/LinSys.php:326]
#2 LinSys::SolveInner(x*y*z = 72
xRun(stdClass Object ([example_id] => 2103,[title_sk] => Dcéry,[title_en] => Daughters,[title_cz] => Dcery,[add_date] => 2015-10-04 14:44:58,[img] => family_3.jpg,[visible] => 1,[text_sk] => Muž vykonávajúci sčítanie ľudu sa pýta ženy na starobu ich troch dcér. Žena hovorí: Vynásobte ak ich vek, dostanete číslo 72; ak ich vek spočítate, dostanete číslo nášho domu, ktoré vidíte. Muž hovorí: To mi na výpočet ich veku nestačí. Žena hovorí: Moja najstaršia dcéra má mačku s drevenou nohou. Muž odpovedá: Aha! Tak teraz už poznám ich vek. Ako staré sú jej dcéry?,[text_en] => The man conducting the census asks a woman to age of three daughters. Woman says when multiply the age getnumber 72; if their ages add up, get a number of our house, as you see. The man says: That is not enough to calculate their ages. She says: my oldest daughter has a cat with a wooden leg. The man replies: So now I know their age. 

How old are her daughter?,[text_cz] => Muž provádějící sčítání lidu se ptá ženy na stáří jejich tří dcer. Žena říká: Vynásobíte-li jejich věk, dostanete číslo 72; jestliže jejich stáří sečtete, dostanete číslo našeho domu, které vidíte. Muž říká: To mi k výpočtu jejich věku nestačí. Žena říká: Moje nejstarší dcera má kočku s dřevěnou nohou. Muž odpovídá: Aha! Tak teď už znám jejich věk. Jak staré jsou její dcery?,[input_vector] => ,[output_vector] => $x->in="x=";
$y->in="y=";
$z->in="z=";
$x->tex = "72 = 2 ** 2 ** 2 ** 3 ** 3 = 2^3 ** 3^2
D(72) = \\{ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 \\}

72 = 3 ** 4 ** 6
xval= "3";
$y->val= "4";
$z->val= "6";

$z->inteqs = "x*y*z = 72
x 12,[approved] => 1,[cnt_views] => 11418,[cnt_solved] => 351,[cnt_solved_ok] => 15,[focus] => 1,[preview_sk] => Muž vykonávajúci sčítanie ľudu sa pýta ženy na starobu ich troch dcér. Žena hovorí: Vynásobte ak ich vek, dostanete číslo 72; ak ich vek spočítate, dostanete číslo nášho domu, ktoré vidíte. Muž hovorí: To mi na výpočet ich veku nestačí. Žena hovorí: Moja n,[preview_en] => The man conducting the census asks a woman to age of three daughters. Woman says when multiply the age getnumber 72; if their ages add up, get a number of our house, as you see. The man says: That is not enough to calculate their ages. She says: my oldes,[preview_cz] => Muž provádějící sčítání lidu se ptá ženy na stáří jejich tří dcer. Žena říká: Vynásobíte-li jejich věk, dostanete číslo 72; jestliže jejich stáří sečtete, dostanete číslo našeho domu, které vidíte. Muž říká: To mi k výpočtu jejich věku nestačí. Žena říká:,[preview_vector_sk] => ,[preview_vector_en] => ,[preview_vector_cz] => ,[last_regenerate] => 2019-07-11 21:12:01,[external_url] => ,[suggestion_id] => 1972,[fulltext_sk] => ~ dcery muz vykonavajuci scitanie ludu sa pyta zeny na starobu ich troch dcer zena hovori vynasobte ak vek dostanete cislo 72 spocitate nasho domu ktore vidite to mi vypocet veku nestaci moja najstarsia dcera ma macku s drevenou nohou odpoveda aha! tak teraz uz poznam ako stare su jej dcery nasobenie aritmetika celociselna rovnica algebra zakladne funkcie uvaha delitelnost 5 rocnik 6 7 8 2103 ~,[fulltext_en] => ~ daughters the man conducting the census asks a woman to age of three daughters woman says when multiply getnumber 72 if their ages add up get number our house as you see says that is not enough calculate she my oldest daughter has cat with wooden leg replies so now i know how old are her multiplication arithmetic algebra integer equation reason basic functions divisibility adding 5t 5 th grade 10y 0 y 6t 6 11y 1 7t 7 12y 2 8t 8 13y 3 2103 ~,[fulltext_cz] => ~ dcery muz provadejici scitani lidu se pta zeny na stari jejich tri dcer zena rika vynasobite li vek dostanete cislo 72 jestlize sectete naseho domu ktere vidite to mi k vypoctu veku nestaci moje nejstarsi dcera ma kocku s drevenou nohou odpovida aha! tak ted uz znam jak stare jsou jeji dcery nasobeni aritmetika celociselna rovnice algebra zakladni funkce uvaha delitelnost 5 rocnik 6 7 8 2103 ~,[english_last_modified] => 0000-00-00 00:00:00,[title] => Daughters,[text] => The man conducting the census asks a woman to age of three daughters. Woman says when multiply the age getnumber 72; if their ages add up, get a number of our house, as you see. The man says: That is not enough to calculate their ages. She says: my oldest daughter has a cat with a wooden leg. The man replies: So now I know their age. 

How old are her daughter?)) called at [/index_real.php:185]
#5 HackMath->ExampleDetail() called at [/index_real.php:316]
#6 HackMath->ExampleAction() called at [/index_real.php:461]
#7 HackMath->Run() called at [/index_real.php:815]
#8 include(/index_real.php) called at [/index.php:41]