Kombinácie s opakovaním

Kalkulačka vypočíta koľkými rôznymi spôsobmi sa dajú vybrať k prvkov z množiny n prvkov. S/bez uvažovania poradia, s/bez opakovania. Vypočíta počet variácií, permutácií, kombinácií, variácií s opakovaním a kombinácií s opakovaním:

(n)
(k)

Výpočet:

C'_k(n) = {n+k-1 choose k} ; ; C'_{ 3 }( 11 ) = C_{ 3 }( 11 + 3∨der=0 - 1 ) = C_{{ 3∨der=0}}(13) = {{ 13} choose 3∨der=0} = fraction{ 13! }{ 3∨der=0!(13-3∨der=0)!} = fraction{ 13 * 12 * 11 } { 3 * 2 * 1 } = 286 ; ;

Počet kombinácií s opakovaním: 286