Kombinácie bez opakovania

Kalkulačka vypočíta koľkými rôznymi spôsobmi sa dajú vybrať k prvkov z množiny n prvkov. S/bez uvažovania poradia, s/bez opakovania. Vypočíta počet variácií, permutácií, kombinácií, variácií s opakovaním a kombinácií s opakovaním:

(n)
(k)

Výpočet:

C_k(n) = {n choose k} = fraction{ n! }{ k! (n-k)!} ; ; C_{{ 3}}(11) = {{ 11} choose 3} = fraction{ 11! }{ 3!(11-3)!} = fraction{ 11 * 10 * 9 } { 3 * 2 * 1 } = 1 ; ;

Počet kombinácií: 1