Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar: ax**2+bx+c=0
eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

a*(a+1) = 1+ (a + (a+1)); a**2 -a -2 =0; ; ; p=1; q=-1; r=-2; D = q**2 - 4pr = 1**2 - 4 * 1 * (-2) = 9; D>0; ; ; a_{1,2} = fraction{ -q ± sqrt{ D } }{ 2p } = fraction{ 1 ± sqrt{ 9 } }{ 2 }; a_{1,2} = fraction{ 1 ± 3 }{ 2 }; a_{1,2} = 0.5 ± 1.5
a_{1} = 2; a_{2} = -1; ; ; text{ Sucinovy tvar rovnice: }; (a -2) (a +1) = 0

Textové riešenie:

a2-a-2=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 9
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

a1 = 2
a2 = -1

P = {2; -1}