Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

n(n1)=90 n2n90=0  a=1;b=1;c=90 D=b24ac=1241(90)=361 D>0  n1,2=b±D2a=1±3612 n1,2=1±192 n1,2=0.5±9.5 n1=10 n2=9   Sucinovy tvar rovnice:  (n10)(n+9)=0 

Textové riešenie:

n2-n-90=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 361
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

n1 = 10
n2 = -9

P = {10; -9}