Premena palcov na milimetre, inch na mm.

Koeficientom premeny je 25.4; teda 1 palec = 25.4 milimetra. Inými slovami údaj v inch násobíme 25.4 aby sme dostali údaj v mm. Kalkulačka dáva odpoveď na otázku typu: 90 inch je koľko mm?

inch

Výsledok premeny:

1 inch = 25.4 mm

1 palec je 25.4 milimetra.Zvoliť iné jednotky (dĺžku)